Omslag_EW05 600
7 februari 2024

Oproep om salderingsregeling af te bouwen

8 brancheverenigingen roepen Eerste Kamerleden op vóór afbouw salderingsregeling te stemmen

zonnepaneel

Op 6 februari besprak de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling na 2025. Op 13 februari is dan bekend hoe de stemverhouding zal zijn. Acht brancheverenigingen, waaronder Techniek Nederland en Holland Solar, roepen vooruitlopend op de stemming in de Senaat op: Stem voor afbouw van de salderingsregeling!

Het dossier (afbouw)salderingsregeling loopt inmiddels al sinds 2017, maar komende week lijkt in de Eerste Kamer de kogel door de kerk te gaan. Welke kant de kogel oprolt is nog steeds niet duidelijk. De Senaat is nog steeds verdeeld, zoals het er nu naar uitziet.

Regeling niet meer houdbaar

Volgens de 8 brancheverenigingen heeft de regeling zijn werk gedaan, maar is die nu niet meer houdbaar. Doorgaan met salderen betekent dat in de toekomst elektriciteitsnetten verder overbelast raken en dat de maatschappelijke kosten voor het in stand houden toenemen. De brancheorganisaties zijn ervan overtuigd dat ook met de afbouw van de salderingsregeling zonnepanelen aantrekkelijk blijven voor miljoenen huishoudens.

Knoop doorhakken

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vindt dat de discussie al veel te lang duurt. ‘Dat brengt onzekerheid met zich mee. Consumenten stellen de aanschaf van zonnepanelen uit. Onterecht overigens’, benadrukt hij, ‘want ook zonder salderingsregeling blijft het interessant om te investeren in zonnepanelen.’ Zonnepanelen verdienen zichzelf nu binnen zeven jaar terug; dat blijft zo bij afbouw van de salderingsregeling. Dat komt doordat de prijs van de panelen daalt, terwijl het rendement over de gemiddelde levensduur van 25 jaar toeneemt.

Netcongestie terugdringen

Afbouw van de salderingsregeling helpt volgens Terpstra ook om netcongestie terug te dringen. ’Als gevolg van de salderingsregeling is er geen prikkel bij bezitters van zonnepanelen om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom zelf te gebruiken. Dat is wel nodig om het elektriciteitsnet te ontlasten.’ Dat kan bijvoorbeeld met energiemanagementsystemen die ervoor zorgen dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt. Ook een thuisbatterij kan helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken.’

Maatschappelijke kosten

Als de salderingsregeling niet wordt afgebouwd zal het Rijk volgens de acht brancheorganisaties 2,8 miljard aan belastinginkomsten missen, een bedrag waar volgens de minister nog geen dekking voor in de begroting is opgenomen. Daarnaast is de salderingsregeling oneerlijk: huishoudens zonder panelen dragen disproportioneel bij aan het financieren van salderen en terugleveren van de opgewekte energie. En niet iedereen kan of mag – financieel of fysiek – zonnepanelen aanschaffen of plaatsen, zoals bewoners van appartementen of flats.  Alleen al het aandeel van de totale huishoudens in sociale huurwoningen is 34%. Dit zijn de groepen die de rekening betalen van een voordeel voor mensen die de investering wel kunnen doen. Dat is onrechtvaardig’, aldus de organisaties in hun gezamenlijke verklaring.

Verduurzamen van huurwoningen

Het voorstel van minister Jetten om 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van corporaties en particuliere verhuurders in het gereguleerde segment, als de salderingsregeling wordt afgebouwd, steunen de brancheorganisaties. Het is een belangrijke en logische volgende stap om huishoudens die op korte termijn een lagere energierekening nodig hebben, gericht te helpen tegenover de afbouw van het salderen. Net zoals er subsidies zijn voor het isoleren van je huis, zou ook voor een bepaalde groep huishoudens een investeringssubsidie beschikbaar kunnen komen. Het plaatsen van zonnepanelen blijft hoe dan ook voor iedereen aantrekkelijk. De afbouw van de salderingsregeling is nodig om juist specifieke groepen beter te steunen met het kopen van zonnepanelen terwijl de maatschappelijke kosten beheersbaar blijven.

Lees ook:

Acht brancheorganisaties

De volgende brancheorganisaties ondertekenden de oproep aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het voorstel van het demissionaire kabinet om de salderingsregeling af te bouwen: Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Holland Solar, Energie Samen, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Flexible Alliance Network, Energy Storage NL en Techniek Nederland