EW04 Omslag 600
7 september 2022

Slimme waterbuffers oplossing voor overlast bij extreme hoosbuien

Rockflow

De komende dagen worden hoosbuien verwacht in Nederland. Die kunnen leiden tot massale sterfte onder vissen, zo meldt Nu.nl in een bericht naar aanleiding van een waarschuwing van waterschappen. Regulering van regenwater middels buffering kan een adequate manier zijn om een deel van deze problematiek te ondervangen. En een waterbuffer kan zelfs als bron dienen voor een warmtepomp.

Door een fikse regenbui kunnen sommige riolen de grote hoeveelheid regenwater ineens niet aan. Ze stromen dan over en lozen ongezuiverd water in een vijver of sloot, zegt het Overijsselse waterschap Vechtstromen op Nu.nl. Dat leidt ertoe dat het zuurstofgehalte in het water heel snel zakt. Terecht zegt een reageerder op Nu.nl dat het natuurlijk niet de regenbuien zijn die problemen veroorzaken. Water is immers zéér welkom na de extreem droge zomer. Het zijn de niet op hun taak toegeruste rioleringen en rioolwaterzuiveringen die het probleem zijn. De oplossing: bufferen.

Piekbuien vasthouden in stevige spons

In het artikel Bouwen op een ­stevige spons (ew-installatietechniek.nl) in E&W juli 2022 besteedde het vakblad E&W aandacht aan deze problematiek. In het artikel wordt een oplossing besproken van Rockwool dat met Rockflow een duurzaam systeem ontwikkelde waarmee je piekbuien gemakkelijk langer kunt vasthouden zodat de riolen niet worden overbelast. Bij neerslag kan het type steenwol dat wordt gebruikt in deze oplossing in korte tijd tot 95 procent van het eigen volume aan water opnemen. De pakketten kunnen door de hoge draagkracht ruimtebesparend ondergronds worden toegepast, bijvoorbeeld onder parkeerterreinen.

Lees het complete artikel 'Bouwen op een ­stevige spons'

Kerkrade

Ondergrondse buffer in Kerkrade

Eerder al (juli 2021) schreef E&W over het project Superlocal in Kerkrade. Samen met woningcorporatie Heemwonen en de waterbedrijven sloeg deze Limburgse gemeente de handen ineen voor het project Superlocal. Een belangrijk onderdeel bij de herontwikkeling van de wijk Bleijerheide was om deze circulair te maken. Een van de oplossingen binnen dit project was een ondergrondse buffer van 250 m3 waarin al het regenwater afkomstig van daken, overkappingen en verharde oppervlakten wordt opgeslagen. Van dat water wordt drinkwater gemaakt in een drinkwaterzuivering, waarna de buffer weer klaar is voor de volgende hoosbui. Voor het project werd eerst alleen het water van woningen onder de loep genomen. Nu wordt in Kerkrade ook gekeken naar buffers onder parkeerplaatsen en andere oppervlakten van waaruit regenwater als bron voor de drinkwaterproductie kan worden opgeslagen.

Lees het complete artikel "Kerkrade sluit kringloop van water

bufferzak

Warmtebuffer koppelen aan warmtepomp

Dat je wateropslag zelfs kunt combineren met het terugwinnen van warmte om je huis te verwarmen bewijst de oplossing van Solar Freezer en GEP Water Management. SolarFreezer is leverancier van innovatieve warmtepompsystemen en GEP is aanbieder van klimaatadaptieve oplossingen voor het gebruik, bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van regenwater. De oplossing om water te bufferen en zo wateroverlast te voorkomen is gekoppeld aan de warmtepomp van SolarFreezer die haar energie betrekt uit de bufferzak onder de oprit.

Regenwatertank als water accu

In het artikel noemt Fred Prins van GEP de regenwatertanks een water accu die op 60 cm onder het maaiveld wordt ingegraven in de tuin. ‘De tanks bewijzen al vele jaren hun nut als berging voor regenwater, om op die manier het openbare riool te ontlasten bij piekbuien. Regenwater dat bovendien kan worden gebruikt om de tuin te sproeien, het toilet door te spoelen of de wasmachine van water te voorzien. Maar water in de tank is natuurlijk ook een perfecte plek om te fungeren als thermische accu waarin warmte en koude kan worden opgeslagen. Daarmee krijgt de regenwatertank een derde functie: een bron waaruit de warmtepomp haar energie kan halen om een woning te verwarmen en koelen.’

Lees het complete artikel Bufferzak krijgt hulp van wateraccu