EW04 Omslag 600
6 juli 2021

Statushouders krijgen stoomcursus Nederlands

Nederlands voor anderstaligen in de techniek

BTR trainingen

Statushouders stromen steeds vaker in als medewerker bij installatiebedrijven. Ze zijn gemotiveerd en beschikken veelal over voldoende technische bagage. Een struikelblok is soms de beperkte kennis van de Nederlandse taal. BTR Trainingen speelt hierop in met een maatwerktraining Nederlands waarmee het anderstaligen een zetje in de rug geeft voor hun carrière in de installatiesector.

Technisch personeel behouden voor de sector, het is de grootste uitdaging van iedere werkgever in de technische sector. De vergrijzing en geringe aanwas van jongeren maakt dat de technieksector grotendeels afhankelijk is van zij-instromers. Vrouwen en vooral ook statushouders komen daarvoor steeds vaker in beeld.

Maatwerktraining Nederlands

De statushouders zijn gemotiveerd en beschikken veelal over de technische bagage, maar zijn onvoldoende vaardig in de Nederlandse taal. Dat kan ertoe leiden dat werknemers noodgedwongen moeten stoppen omdat ze door een taalachterstand het VCA-diploma niet weten te bemachtigen. Of het leidt tot onveilige situaties op de werkvloer die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden als de communicatie soepeler zou verlopen. Bovendien gaat met deze miscommunicatie vaak veel onnodige tijd verloren. Tijd die besteed kan worden aan kennisontwikkeling. Vanuit die gedachte hebben BTR Trainingen, Metechnica, Techniek Nederland en Wij Techniek de handen ineens geslagen met het ontwikkelen van een taaltraining ‘Nederlands voor anderstaligen in de techniek’. Met deelnemers vanuit verschillende installatiebedrijven uit de regio Twente, werpt de pilottraining voor de eerste groep statushouders inmiddels zijn vruchten af.

Veiligheid

Het lesprogramma is door BTR Trainingen zorgvuldig samengesteld aan de hand van de wensen van de deelnemende organisaties. ‘Om de veiligheid te kunnen borgen zul je elkaar moeten begrijpen’, licht arbeidsmarktcoach en initiatiefneemster Stephanie van Benthem toe namens Metechnica. ‘Technisch Nederlands is geen onderdeel van de reguliere inburgering. De reguliere inburgering is gericht op de algemene integratie. Dat maakt deze training uniek. Door in te zetten op een eenduidig kwalitatief lesprogramma, dragen we bij aan de productiviteit, de veiligheid en het werkplezier.’

Videograaf wordt monteur

Neem de inmiddels vijf jaar in Nederland verblijvende Abed Kabak, die door de oorlog in Syrië na dertig jaar abrupt een einde zag komen aan zijn passie als videograaf. ‘Deze training is ontzettend belangrijk voor mij’, vertelt Kabak. ‘Ik werk nu anderhalf jaar bij de Van Dam Groep in Rijssen en vind het belangrijk om goed te kunnen communiceren met collega’s. Ik kan met ze lachen en weet mij beter verstaanbaar te maken. Ik weet dat deze training mij helpt om in de toekomst succesvol te zijn.’
Ook Assem Toumeh, werkzaam bij Aqua+, ervaart het gemak van de taaltraining. ‘We krijgen inzicht in de arbeidsvoorwaarden. Hoe we moeten declareren, hoe het pensioen is geregeld en op welke manier we verzekerd zijn. Daar had ik eerder geen weet van.’

Berthold van Benthem 240x240 ZW

Werken aan persoonlijke ontwikkeling

Berthold van Benthem, Regiomanager bij Techniek Nederland, herkent de arbeidsmarktproblematiek in de technische sector. ‘Wij zijn continu op zoek naar nieuwe talenten’, vertelt hij. ‘Die zoektocht heeft altijd onze aandacht. Wij weten dat er veel potentieel zit bij vrouwen en statushouders, alleen is het belangrijk dat zij de juiste begeleiding krijgen. Bij statushouders vormt de taalachterstand vaak een barrière, terwijl bedrijven staan te springen om deze gedreven technici in dienst te nemen. Het is belangrijk dat zij een organisatie vinden die hen de aandacht geeft die ze verdienen. Een op maat gemaakte taaltraining, verzorgd door BTR Trainingen, is daar een heel belangrijk onderdeel van. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat werknemers aan hun persoonlijke ontwikkeling blijven werken.’