EW07 omslag 600
15 februari 2022

Techniek Nederland heeft vier nieuwe bestuursleden

bestuurders-web3

Techniek Nederland heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd. Tanja Loeff-Hageman wordt tevens vicevoorzitter en volgt daarmee Claudia Reiner op. Maurice Hoffman gaat de Groep middelgrote bedrijven vertegenwoordigen, Ben Aartman de kleine bedrijven en Remko Rijnders de technische detailhandelsbedrijven.

Het bestuur van Techniek Nederland heeft tien leden: twee namens de kleine bedrijven, twee namens de middelgrote bedrijven en twee namens de grote bedrijven. De technische detailhandel is met één afgevaardigde vertegenwoordigd. Daarnaast hebben drie afgevaardigden uit de Techniek- en Marktgroepen zitting in het bestuur. Voorzitter van het bestuur is Doekle Terpstra.

Meer jonge technici en zij-instromers

Tanja Loeff-Hageman, directeur van Installatiebedrijf Tibo-Veen, wil zich als vicevoorzitter inzetten om meer jongeren en zij-instromers te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek. Dit onderwerp verdient volgens haar topprioriteit binnen de vereniging, al geeft ze aan dat bedrijven zelf ook veel kunnen doen. ‘Op onze bedrijfsschool leiden we leerlingen op en verzorgen we bijscholing voor onze eigen monteurs. We geven er ook gastlessen aan kinderen vanaf groep 7 om ze te enthousiasmeren voor techniekonderwijs. Je ziet dat dat concreet resultaat oplevert.’

Productiviteitssprong

Ook Maurice Hoffman, directeur van HoffmanDME Techniek, vindt dat de techniek voor basisschoolleerlingen een reële keuze moet worden. ‘In de techniek vind je de groene banen van de toekomst. Als vereniging én als bedrijven moeten we zichtbaar maken dat er in onze branche enorme kansen zijn voor jong technisch talent.’ Hoffman wil zich inzetten voor méér innovatie en standaardisatie. ‘Zo kunnen we een productiviteitssprong maken en nog meer toegevoegde waarde leveren aan onze klanten.’

Praktische dienstverlening

Ben Aartman wil de stem van de omvangrijke groep kleine installateurs laten horen in het bestuur. Aartman vindt dat vooral belangrijk nu er veel verandert in de markt, techniek en wetgeving. ‘Kleinere installateurs zijn juist nu gebaat bij een krachtige brancheorganisatie. Goede voorlichting over bijvoorbeeld de nieuwe Wet kwaliteitsborging is heel belangrijk. Daarnaast neemt Techniek Nederland kleine ondernemers veel werk uit handen met praktische dienstverlening, zoals formulieren voor oplevering en inspectie.’ Aartman ziet kansen om de samenwerking tussen de verschillende groepen binnen de vereniging en daarmee de meerwaarde van het lidmaatschap te versterken.

Detailhandel

Remko Rijnders staat pal voor de belangen van de elektrotechnische retailers. ‘Techniek Nederland is voor bedrijven zoals MediaMarkt van groot belang omdat de organisatie de standpunten van de elektro-retail krachtig uitdraagt in de diverse maatschappelijke discussies die de sector raken. In mijn bestuursfunctie heb ik direct invloed op die discussies en kan ik bijdragen aan de belangenbehartiging van de branche.’

Lees ook:

Maurice Hoffman:Van elk gezamenlijk project worden alle partijen wijzer

In september 2021 trad algemeen directeur Lieve Declercq van SPIE Nederland al toe tot het bestuur namens de Groep grote bedrijven.