EW06 Omslag 600
23 november 2023

Techniek Nederland hoopt op stabiele meerderheidscoalitie

Nieuw kabinet moet snel aan de slag met netcongestie en salderingsregeling

doekle verkiezingen

In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag laat Techniek Nederland weten dat voor ondernemers in de technieksector vooral de vorming van een stabiele meerderheidscoalitie van groot belang is.

Ondernemers in de technieksector hebben volgens Doekle Terpstra behoefte aan stabiel en betrouwbaar beleid. Dat kan alleen als er snel een coalitie wordt gevormd. De verkiezingsuitslag maakt het volgens de voorzitter van Techniek Nederland niet makkelijk, ‘maar’, zo zegt hij, ‘we kunnen ons geen stilstand permitteren.’
Het is zaak om ons te richten op de uitvoering van plannen die al in de steigers staan. Techniek Nederland en de aangesloten leden blijven zich inzetten om de grote maatschappelijke vraagstukken waar ons land voor staat, op te lossen.’

Energietransitie

Dat geldt bijvoorbeeld voor de energietransitie. ‘De plannen liggen klaar, we moeten alle energie nu richten op uitvoering. Dat betekent aan de slag gaan om netcongestie te verminderen, snelle duidelijkheid over de salderingsregeling voor zonnepanelen en doorgaan met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook moeten we stappen zetten naar een circulaire economie.’

Geef technische studenten een bonus

Op het gebied van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt maakt Terpstra zich zorgen en dringt hij aan op daadkracht. 'Ik hoor alle politici verkondigen dat de technieksector cruciaal is voor alle maatschappelijke transities in ons land. Maar ik zie geen concrete oplossingen. Een nieuw kabinet moet met onorthodoxe maatregelen moet komen.’
Als voorbeelden noemt hij het gratis maken van het technisch beroepsonderwijs gratis. Hij pleit zelfs voor het geven van een bonus aan studenten die een technisch diploma halen. ‘We hebben de komende jaren tienduizenden technische vakmensen nodig. Bijvoorbeeld voor het onderhoud en de uitbreiding van onze infrastructuur en om technische innovaties in de zorg te implementeren om deze betaalbaar te houden.’