EW06 Omslag 600
28 april 2023

Techniek Nederland steunt klimaatambities kabinet

Aandacht voor tekort technische vakmensen cruciaal voor realisatie ambities ‘

Doekle terpstra-web

Techniek Nederland ondersteunt de stevige klimaatambities van het kabinet waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de installatiesector. Voorzitter Doekle Terpstra plaatst wel één kanttekening; het kabinet zal ook vol moeten inzetten op het opleiden van zoveel mogelijk vakmensen. Zij zijn cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelen voor 2030.

De dag voor Koningsdag presenteerde Rob Jetten een pakket van meer dan honderd maatregelen dat ervoor moeten zorgen dat Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 haalt. De tijd van vrijblijvendheid is volgens de minister van Klimaat en Energie voorbij. Techniek Nederland  staat achter de plannen. In een eerste reactie laat voorzitter Doekle Terpstra weten dat er de komende jaren heel veel werk ligt te wachten dat moet worden uitgevoerd door de installatiebedrijven die de brancheorganisatie vertegenwoordigt. ‘Dat geldt voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving, het uitbreiden van het aantal laadpalen én het vergroenen van de industrie.’

Tienduizenden extra vakmensen

Terpstra waarschuwt dat de technieksector daarvoor wél tienduizenden extra vakmensen nodig heeft. ‘Samen met het kabinet stelden wij eind vorig jaar het Aanvalsplan Techniek op. Het doel is jongeren en zij-instromers massaal opleiden, om- en bijscholen voor een carrière in de techniek. Alleen met méér technische vakmensen maken we de energietransitie mogelijk.’

Slecht geïsoleerde woningen eerst

Techniek Nederland vindt het verstandig dat het kabinet slecht geïsoleerde woningen met voorrang aanpakt. Terpstra: ‘Daarmee slaan we niet alleen de slag op klimaatgebied, het is tegelijkertijd een hele goede maatregel voor burgers met een krappe portemonnee.’ Ook het plan om méér zonnepanelen op huurwoningen te plaatsen valt goed bij Techniek Nederland. ‘Duurzaam opgewekte energie heeft de toekomst’, zegt Terpstra, ‘maar dat vraagt wel om extra investeringen in de innovatie van batterijopslag. We moeten elektriciteit langere tijd kunnen opslaan. Ook een groter, zwaarder en slimmer elektriciteitsnetwerk is hard nodig.’
Voor een duurzame industrie is grootschalige beschikbaarheid van groene waterstof nodig. Terpstra vindt het dan ook goed dat het kabinet daarop inzet.