EW07 omslag 600
28 september 2022

Technieksector heeft ‘toekomstbehendigheid’ nodig

CONNECT2030

Overhandiging eerste exemplaren CONNECT2030, 28-9-2022Ferdi Licher (BZK) , Doekle Terpstra (Techniek Nederland)en Ingrid Thijssen (VNO-NCW)

Op 28 september presenteerde de technieksector de toekomstverkenning CONNECT2030. Het rapport is opgesteld om in beeld te brengen met welke ontwikkelingen Nederland op weg naar 2030 te maken krijgt én welke rol de techniek daarin speelt. Belangrijkste conclusie is dat bedrijven toekomstbehendig moeten zijn, oftewel: flexibel moeten kunnen inspelen op soms snel veranderende omstandigheden.

In de nieuwe toekomstverkenning is extra aandacht voor het internationale perspectief en de mening van jongeren. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland reikte het eerste exemplaar van het rapport vanmiddag uit aan voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toekomstbehendigheid

Het rapport stelt vast dat de Nederlandse samenleving aan de vooravond staat van een groot aantal transities. Bij vrijwel alle uitdagingen waar we voor staan, speelt techniek een doorslaggevende rol. Om succesvol te kunnen inspelen op de veranderingen, is niet alleen een cultuuromslag nodig, bedrijven en organisaties zullen ook moeten beschikken over ‘toekomstbehendigheid’. Volgens CONNECT2030 is dat een 'attitude' die inspeelt op de toekomst die niet altijd precies voorspeld kan worden. Als organisatie moet je je er daarom op voorbereiden dát het anders is dan vandaag’.

Vijf centrale thema’s

CONNECT2030 is opgebouwd aan de hand van vijf centrale thema’s:

  • Overal en altijd energie
  • Gezond, schoon en veilig
  • Circulaire wereld
  • Volwassen digitalisering
  • Human capital

De opstellers zien de eerste drie thema’s als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. Met behulp van digitale hulpmiddelen en goed opgeleide mensen zou de technieksector een toekomstbehendige bedrijfsvoering moeten realiseren, die de basis vormt voor het uitvoeren van die opdrachten.

Creatieve oplossingen en innovatieve technieken

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, hoopt dat CONNECT2030 eraan bijdraagt dat de technieksector en onder meer kennisinstellingen, overheden, opdrachtgevers en burgers dichter bij elkaar komen om samen te werken aan de grote uitdagingen. Terpstra: ‘Er komt heel veel op ons af. We hebben creatieve oplossingen, nieuwe zienswijzen en innovatieve technieken nodig. In 2030 en ver daarna.’

Cover rapport CONNECT2030

Leidraad en inspiratie

Aan CONNECT2030 is anderhalf jaar gewerkt. De onderzoekbureaus TNO en Panteia hebben bij de totstandkoming samengewerkt met een team van deskundigen uit de technieksector. Uitgebreide trendanalyses, tientallen expertinterviews en zes klankbordsessies met ruim 150 deskundigen van organisaties binnen en buiten de sector vormen de basis voor het rapport. Met regelmatige toekomstverkenningen wil de technieksector een leidraad en inspiratie bieden voor de eigen ondernemers, maar ook voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, opdrachtgevers en partners. CONNECT2030 is opgesteld in opdracht van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL.

klik hier voor meer informatie en downloaden van toekomstverkenning