Omslag_EW05 600
16 februari 2022

Tennet zet ‘vluchtstrook’ hoogspanningsnet open

Tennet hoogspanning

Bij het hoog- en middenspaningsstation van TenneT in de gemeente Emmen zijn technische aanpassingen gedaan, zodat een zonnepark en een gecombineerd wind- en zonnepark veilig gebruik kunnen maken van een zogenoemde vluchtstrook om hun elektriciteit te kunnen invoeden in het net.

Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijke reservecapaciteit beschikbaar komt. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (foto) en wethouder Rene van der Weide openden de vluchtstrook op 11 februari met een symbolische druk op de knop. Dergelijke vluchtstroken moeten de komende jaren op veel meer plaatsen in Nederland extra ruimte op het elektriciteitsnet gaan bieden.

Steeds drukker

Dat is hard nodig, want het wordt steeds drukker op het elektriciteitsnet. Met name de groei van het aantal zonneparken zorgt ervoor dat er een stijgende vraag is naar extra capaciteit. De infrastructuur wordt hiervoor de komende jaren flink uitgebreid. Deze uitbreidingen kosten echter tijd en geld. Daarom hebben de netbeheerders het initiatief genomen om de reservecapaciteit van het elektriciteitsnet in te zetten voor het aansluiten van duurzame opwekkers.

Vluchtstrook biedt ruimte aan 6 miljoen zonnepanelen

Deze vluchtstrook op het hoogspanningsnet wordt het merendeel van de tijd niet gebruikt. Begin vorig jaar is de wet- en regelgeving op verzoek van de netbeheerders zodanig aangepast, dat netbeheerders de reservecapaciteit mogen gebruiken voor het transport van duurzaam opgewekte elektriciteit. Enexis Netbeheer gaat zoveel mogelijk nieuwe én bestaande klanten die alleen energie opwekken op de reservecapaciteit aansluiten. Het volgende HS/MS station waar de vluchtstrook toegepast gaat worden staat in Coevorden, eveneens in Drenthe.
TenneT verwacht dat door de reservecapaciteit in te zetten er landelijk uiteindelijk in totaal 2.000 megawatt (MW) aan extra capaciteit beschikbaar komt, vergelijkbaar met de energie die ongeveer 6 miljoen zonnepanelen kunnen opwekken (bij een gemiddelde van 350 WP per paneel) of zo’n 400 windturbines (bij een gemiddelde van 4,5 MW tot 5 MW per turbine).

vluchtstrook.JPG

Van vluchtstrook naar spitsstrook

Het hoogspanningsgedeelte van ons elektriciteitsnet is redundant aangelegd. Dat betekent dat er overal reserveverbindingen liggen. Die garanderen dat er ook in geval van een storing of geplande werkzaamheden zoals onderhoud altijd stroom geleverd kan worden. Dat zorgt er wel voor dat die vluchtstrook het grootste deel van de tijd niet wordt gebruikt. Dat gaat dus vanaf nu veranderen. De vluchtstrook gaat nu als het ware worden ingezet als spitsstrook voor duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Als de zon uitbundig schijnt of de wind heel hard waait, kan via de vluchtstroken tot 30 % meer stroom worden opgenomen in het net.

Bekijk de animatie van Tennet