EW04 Omslag 600
6 september 2023

Terugverdientijd zonnepanelen loopt op naar 25 jaar

Rendement zonnepanelen onder druk door terugleverheffing en afbouw saldering

zon

De terugverdientijd van zonnepanelen zou wel eens kunnen oplopen tot 25 jaar. Daarvoor waarschuwt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vandaag in een persbericht. Oorzaak is de combinatie van de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverheffing op groene stroom die energieleverancier Van de Bron onlangs als eerste invoerde. Wat zijn de gevolgen voor de energietransitie?

Hoe het met de salderingsregeling afloopt in de Eerste Kamer is – na de val van het Kabinet - nog ongewis. Vandebron besloot in elk geval niet langer te wachten en legde als eerste energieleverancier haar klanten al een terugleverheffing op voor de groene stroom. De combinatie van de terugleverheffing en het afbouwen van de salderingsregeling na 2025 kunnen de terugverdientijd van zonnepanelen gaan verlengen tot 25 jaar, berekende Milieu Centraal. Met grote gevolgen voor investeringsbeslissingen van particulieren.

Eigen heffingen zorgen voor veel onrust

‘De optelsom van de twee regelingen pakt slecht uit voor mensen met zonnepanelen’, zegt Mariken Stolk in een persbericht. De expert duurzame energie bij Milieu Centraal zegt oog te hebben voor de oplopende kosten van het salderen, nu zoveel mensen zonnepanelen hebben. Toch ziet zij liever de geleidelijke afbouw van de saldering als landelijke regeling, dan dat ieder energiebedrijf – zoals nu dreigt te gebeuren - zijn eigen heffing gaat invoeren. ‘Dat laatste geeft veel meer onrust en onduidelijkheid. Dat leidt tot een afwachtende houding bij mensen die overwegen zonnepanelen te kopen.’

Complexe berekeningen

Onduidelijk is of de heffing in stand blijft als bijvoorbeeld de salderingsregeling inderdaad zal worden afgebouwd na 2025. Milieu Centraal maakte vast de sommetjes als zowel de salderingsregeling wordt afgebouwd en ook de heffing op teruglevering in stand blijft. De voorlichtingsorganisatie komt dan op terugverdientijden van zonnepanelen die richting 25 jaar lopen.

De berekeningen zijn complex. Voor het berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen zijn namelijk veel aannames nodig. Milieu Centraal rekent met een prijs van 7.500 euro voor 10 panelen, gekocht begin 2023. De opbrengst hiervan is per jaar 3.500 kWh, waarvan 1.000 kWh meteen zelf wordt gebruikt, 2.000 kWh wordt gesaldeerd en 500 kWh op het net wordt gezet tegen een terugleververgoeding. De aannames voor de stroomprijs zijn 35 en 33 cent per kWh in 2023 en 2024 (de stroomprijs bij Vandebron) en vanaf 2025 geldt een stroomprijs van 30 cent per kWh, die stapsgewijs wordt afgebouwd naar een prijs van 25 cent per kWh in 2030 en daarna constant blijft. Ook gaat Milieu Centraal er van uit dat de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd. De terugleververgoeding is in 2023 13 cent, en loopt af naar 9 cent in 2030. Daarnaast rekent Milieu Centraal met een terugleverheffing van 250 euro per jaar bij 10 panelen en gemiddeld stroomverbruik (3.255 h/jaar). Milieu Centraal gaat ervan uit dat deze heffing gedurende de levensduur van de zonnepanelen blijft gelden.