Omslag_EW05 600
1 mei 2024

Terugverdientijd zonnepanelen nog steeds rond 7 jaar

keuze.nl(foto: Keuze.nl)

“Installateurs verzwijgen extra kosten zonnepanelen”, kopte het AD op 26 april. De terugverdientijd zou zes jaar langer zijn dan door installateurs wordt voorgespiegeld, zo bleek volgens het bericht uit een onderzoek van energievergelijker Keuze.nl. Brancheorganisatie Techniek Nederland neemt afstand van de toon en inhoud van het artikel. ‘Bij ons aangesloten erkende zonnestroominstallateurs berekenen een realistische terugverdientijd’, aldus een woordvoerder.

Installateurs van zonnepanelen zouden hun klanten bewust op het verkeerde been zetten over de terugverdientijd. Volgens energievergelijker Keuze.nl loopt de terugverdientijd op naar 10 jaar. Dat komt omdat installateurs in hun berekeningen de extra kosten, zoals terugleverkosten, hogere tarieven, hoger vastrecht en andere prijsverschillen niet meenemen in hun berekening. Daarnaast lopen eigenaren volgens het onderzoek met zonnepanelen vaak welkomstkortingen mis. Dat resulteert in terugverdientijden die volgens Keuze.nl soms wel 6 jaar langer zijn dan installateurs berekenen voor hun klanten.

Berekening is niet te rooskleurig

Techniek Nederland ontkent nadrukkelijk dat bij haar aangesloten installateurs de aanschaf te rooskleurig voorstellen. ‘Een vakbekwame, erkende zonnepaneleninstallateur maakt vóór het plaatsen van een zonnestroominstallatie een heldere en realistische berekening van de kosten en de te verwachten energieopbrengst’, zo geeft de woordvoerder aan. De terugverdientijd van een zonnestroominstallatie hangt volgens Techniek Nederland samen met een groot aantal factoren, waaronder:

  • de aanschafprijs van de zonnepanelen en de omvormer;
  • de kosten van het installatiewerk;
  • het elektriciteitstarief;
  • het stroomverbruik van de eigenaar van de zonnepanelen;
  • de mogelijkheid om de stroom die de zonnestroominstallatie teruglevert aan het elektriciteitsnet te verrekenen met stroom die de eigenaar afneemt van het net (de salderingsregeling);
  • heffingen die de energieleverancier in rekening brengt bij de eigenaar van de zonnepanelen;
  • de opstelling van de zonnepanelen (bijvoorbeeld georiënteerd op het zuiden of juist op het oosten en westen);
  • het aantal zonuren.

Terugverdientijd nog steeds 7 jaar

Bij het berekenen van de terugverdientijd van een zonnestroominstallatie doen erkende zonnepaneleninstallateurs volgens Techniek Nederland voor iedere genoemde factor een aanname. Gaan zij bijvoorbeeld voor een installatie met 10 zonnepanelen uit van een aanschafprijs van € 6.000, -, dan valt de terugverdientijd aanzienlijk langer uit dan wanneer we rekenen met een aanschafprijs van € 4.000, -.
Volgens Techniek Nederland ligt de terugverdientijd van een kwalitatief hoogwaardig zonnestroomsysteem op dit moment rond de zeven jaar. ‘Daarbij baseren we ons op de actuele, gangbare prijzen en tarieven van hoogwaardige materialen. Maken andere organisaties dezelfde berekening op basis van andere prijzen en tarieven, dan zal daar een andere terugverdientijd uit rollen’, aldus de woordvoerder.

Lagere rekening en lagere uitstoot CO2

Op dit moment gaat veel aandacht uit naar de heffingen (‘terugleverkosten’) die energieleveranciers in rekening brengen aan eigenaren van zonnepanelen. Deze kosten zijn in veel gevallen niet of niet voldoende transparant. Daardoor ontstaat onzekerheid bij consumenten, zo constateert Techniek Nederland. De branche brancheorganisatie vindt dan ook dat energieleveranciers zo snel mogelijk meer duidelijkheid moeten geven over de extra kosten. ‘Maar zelfs als de energieleverancier het maximale bedrag van 350 euro op jaarbasis berekent, zorgen zonnepanelen op het dak nog steeds voor een aanzienlijk lagere energierekening én een lagere uitstoot van CO2’, aldus de woordvoerder.