EW04 Omslag 600
23 december 2021

Thermische desinfectie zorgt voor overbelasting elektriciteitsnet

legionella EW02 10 ProteionSterrebosch5917(foto Viega)

Een netbeheerder maakte onlangs een melding van lokale overbelasting van een elektriciteitsnet waarop een appartementengebouw was aangesloten. Oorzaak: de gelijktijdig voor alle appartementen ingeschakelde thermische desinfectie van de leidingen.

De woningen in het appartementengebouw waren voorzien van individuele elektrische warmtepompen. Die verzorgen de ruimteverwarming en de warmtapwaterbereiding. Wettelijk voorschrift is dat de vorming van legionella in drinkwaterinstallaties moet worden voorkomen. Als in een warmtapwatervoorraadtoestel niet continu op alle plaatsen een temperatuur heerst van ten minste 55°C (zonder recirculatieleiding), dan moet deze minimaal wekelijks thermisch worden gedesinfecteerd op een hogere temperatuur gedurende een zekere standtijd. Dit ter voorkoming van bacteriologische nagroei.

Fabrieksinstellingen wijzigen

Het programma voor de thermische desinfectie van alle combiwarmtepompen in het appartementengebouw bleek (fabrieksmatig) bij alle toestellen geprogrammeerd te staan op dezelfde dag en tijdstip. Gevolg was dat alle elektrische verwarmingselementen gelijktijdig werden ingeschakeld en voor overbelasting op het lokale stroomnet zorgden. De installateur die de warmtepompen heeft geïnstalleerd heeft inmiddels voor elk appartement een andere doorspoeltijd ingesteld waarmee het probleem is opgelost.

Voor andere installateurs kan dit een waarschuwing zijn. Dit probleem kan ook voorkomen bij andere typen installaties met voorraadboilers voorzien van elektrische thermische desinfectie programma, bijvoorbeeld zonneboilersystemen.

 

 

Meer informatie: Waterwerkblad 4.4 serie, warmtapwaterinstallaties op www.infodwi.nl