Omslag_EW05 600
13 april 2023

Toepassing van waterstof opgenomen in NEN 1078

nen1078foto: NEN

NEN 1078 geeft de prestatie‐eisen voor ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties met een nominale werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa) van gebouwgebonden systemen in een niet‐industriële omgeving. Om in de toekomst ook het gebruik van waterstof mogelijk te maken wordt de norm herzien.

Er is behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid over de veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van pilots en de verdere uitrol van waterstoftoepassing. Dit geldt voor alle betrokken partijen en met name voor opdrachtgevers, installateurs, fabrikanten en bevoegd gezag. Deze behoefte leidde in 2021 tot een verzoek van het ministerie van BZK om de bestaande NEN 1078 aan te vullen naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2023 de aanvullingen op het normontwerp inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl. De aanvullingen zijn opgenomen in een apart te downloaden document. Wilt u een reactie geven, dan kunt u het commentaarformulier gebruiken dat u ook apart kunt downloaden.