Omslag_EW05 600
17 april 2024

Vakbonden wijzen eindbod voor cao’s Metaal en Techniek af

CAO

Een ultieme poging van werkgevers om cao-onderhandelingen vlot te trekken is afgewezen door de vakbonden. De  werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) deden na 4 onderhandelingsronden een eindbod waarin onder andere een loonsverhoging van 9,19 % zat. De vakbonden hielden vast aan een looneis van ruim 13%. 

De werkgevers stelden in hun eindbod voor een cao met een looptijd van 22 maanden (1 april 2024 – 1 februari 2026) een totale loonstijging voor van 9,19%. Die stijging bestaat uit een loonsverhoging van 7% op 1 juli 2024, een loonstijging van 50 euro per maand op 1 april 2025 en een loonsverhoging van 0,75% op 1 januari 2026. Dit eindbod van de werkgevers was volgens Ron Follon, cao-onderhandelaar namens FWT, een ultieme poging om tot een cao-akkoord te komen met werknemersorganisaties. ‘Het is een stevig eindbod dat tegelijkertijd oog heeft voor de continuïteit van onze bedrijven. Die hebben te maken met een afkoelende economie, onder meer door de stikstofproblematiek en netcongestie.’

Seniorendagen

Voor jongeren betekent het eindbod volgens de werkgevers zelfs een loonsverhoging van zeker 10%. In het voorstel is ook een voorstel opgenomen over seniorendagen en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De werkgevers willen de staffel van de seniorendagen laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de datum waarop de AOW ingaat. De ingangsdatum van de ontzie-maatregelen groeit daardoor volgens de werkgevers mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers. De staffel schuift op met het opschuiven van de AOW.
De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) maakt het mogelijk om werknemers drie jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. In het eindbod geven werkgevers aan bereid te zijn om de premie voor de RVU met ingang van 1 januari 2025 te hervatten, tot 1 januari 2026. De premie bedraagt 0,25%.

Komen de vakbonden in beweging?

Met de ontstane impasse in de onderhandelingen is het de vraag of de vakbonden in beweging komen. Follon hoopt dat de vakbonden terugkeren naar de onderhandelingstafel. ‘Het is in het belang van zowel werkgevers als werknemers dat we tot een cao-akkoord komen.’ Hij benadrukt dat de werkgevers open blijven staan voor onderhandelingen met de bonden. ‘Wij hebben stappen gezet, nu is het aan de vakbonden om in beweging komen.’

De verschillen?

De twee belangrijkste geschilpunten in het cao-overleg zijn het loon en de ouderenregelingen. Met het ultimatum hebben de bonden ook andere onderwerpen naar voren gebracht, zoals invoering van 5 mei als jaarlijkse extra vrije dag en het afschaffen van de jeugdlonen. In dit overzicht zet brancheorganisatie Techniek Nederland het eindbod van de werkgevers en de eisen van de vakbonden op een rijtje. Mogelijk zullen de vakbonden de komende weken individuele bedrijven benaderen om met hun voorstellen akkoord te gaan. Daarbij zijn stakingen of werkonderbrekingen niet uitgesloten. 

(dit bericht is geactualiseerd op 17/4/24 om 16.26 uur)