EW06 Omslag 600
7 juli 2022

Vakcommissie Beveiliging zet in op binding en interactie met leden

Beveiliging

Met het aantreden van Marc Niele, directeur van onder meer Prisma Beveiliging en Stam Elektrotechniek, als de nieuwe voorzitter van de Vakgroep Beveiliging, een deskundige en gedreven vakcommissie en een nieuwe branchemanager vanuit Techniek Nederland, wordt ingezet op binding en interactie met de beveiligingsinstallateurs.

De Vakgroep Beveiliging van Techniek Nederland bestaat uit circa 750 bedrijven met interesse voor beveiligingstechniek. Vanuit de Vakgroep Beveiliging is de Vakcommissie Beveiliging ingericht. Deze vakcommissie heeft als doel kennis en deskundigheid op het gebied van brand- en beveiligingstechniek, wet- en regelgeving en innovatie ter beschikking te stellen en beveiligingsinstallateurs te faciliteren in ondernemerschap. Dit gebeurt door middel van deskundige belangenbehartiging en individuele ondersteuning met als doel de kwaliteit en marktpositie van beveiligingsinstallateurs te bevorderen.

Bevorderen van professionalisering en kwaliteit

In april 2022 is een ledenbijeenkomst inclusief een tweetal kennissessies georganiseerd tijdens de vakbeurs Fire Safety & Security. Deze bijeenkomst wordt gezien als een aftrapmoment voor de start van een verdere professionalisering van de Vakgroep Beveiliging. Naast de ledenbijeenkomst wordt in 2022 ook een aantal kennissessies georganiseerd over actuele onderwerpen, zoals trends en ontwikkelingen in het kader van brandbeveiliging, cybersecurity en erkenningsregelingen. Ook wordt binnenkort een start gemaakt met communicatie via de eigen LinkedIn-pagina van de Vakgroep Beveiliging. met actuele informatie en interactie met de leden.

Intensivering samenwerking met stakeholders

De Vakcommissie Beveiliging heeft toegang tot stakeholders waaronder fabrikanten, certificatie-instellingen, inspectie-instellingen, normalisatie-instellingen, ondernemingsorganisaties, overheid en politiek. De vakcommissie zoekt zoveel mogelijk samenwerking met stakeholders en oefent waar nodig invloed uit. Een intensivering en/of hernieuwde samenwerking met CCV, Federatie Veilig Nederland en VEB maken daar een vast onderdeel vanuit.

Voor meer informatie: Hélène Minderman, branchemanager Techniek Nederland, email h.minderman@technieknederland.nl