EW07 omslag 600
1 juli 2024

Ventilatieve koeling en zonwering verlagen TO-juli

ventilatieve koeling1

Vandaag, 1 juli 2024, worden wijzigingen op de NTA 8800-2024  – Gebouwenergieprestatie (EPG) -Bepalingsmethode van kracht. Op 12 juni organiseerde Duco een seminar over ventilatieve koeling en zonwering om te duiden wat de wijzigingen in de praktijk betekenen én inzicht te bieden in mogelijke oplossingsrichtingen.

De vraag naar passende maatregelen tegen oververhitting van (nieuwbouw)woningen groeit. Door de klimaatverandering, maar ook door de noodzaak om te voldoen aan de TOjuli-eis. André Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs gaf op tijdens het seminar van Duco een toelichting op de aanpassingen in wet- en regelgeving en de impact op de TOjuli. Michel Mengerink van ventilatie- en zonweringsspecialist Duco gaf inzicht in oplossingen en concepten die oververhitting bestrijden.

Bijschaving van de regels

In de wijziging per 1 juli 2024 is een aanpassing in de EP-berekeningen opgenomen. Bij basisopnamen voor het EP-label moet nu ook zonwering worden ingevoerd en niet meer alleen bij actieve koeling. Ook de voorwaarden voor de bediening van de zonwering worden aangepast. ‘Van binnenuit bedienbaar’ is niet meer vereist, handbediening of intelligente sturing telt nu ook mee. Aanpassingen die positieve invloed hebben op de TOjuli-waarde.

Ventilatieve koeling

Ook op de ventilatieve koeling zijn aanpassingen doorgevoerd, zo vertelde Kruithof tijdens het seminar. ‘De regels voor zomernachtventilatie zijn bijgeschaafd naar aanleiding van praktijkervaringen en nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de netto doorlaat. Het gebruik van de voorzieningen bleek in de praktijk niet overeen te komen met aannames uit 2019/2020 en de dwarsventilatie van gevel en dak was niet correct meegenomen in de berekening.’

TOjuli-score verlagen

Michel Mengrink, technisch commercieel adviseur van Duco besprak een aantal passieve maatregelen die helpen bij een comfortabel binnenklimaat. ‘Goede zonwering zorgt voor een daling van de koelbehoefte van 60-63 procent. Denk ook aan mechanische ventilatie, of ventilatie met een dag- en nachtzone. Bij automatische passieve koelregeling wordt de ventilatie opgevoerd aan de hand van de binnen- en buitentemperatuur. Zo ontstaat een gezonde luchtkwaliteit en thermisch comfort in zomer en winter. Ventilatieve koeling haalt de warme uit de woning door de woning te ‘doorspoelen’ met koelere lucht. Hiervoor worden op de begane grond en in het dak voorzieningen geplaatst, bijvoorbeeld een ventilatieluik en dakraam. Belangrijk hierbij is thermische trek; zowel boven als beneden moet er wat open zijn, én je moet het consequent toepassen.’

Lees het complete artikel dat Duurzaam Gebouwd maakte over het seminar

Wat is TOjuli

TO juli staat voor TemperatuurOverschrijding juli. Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en moet een te grote opwarming van woningen in de zomer voorkomen. De waarde van TOjuli rolt direct uit de BENG-berekening. Een belangrijke factor daarin is de zontoetreding, die afhankelijk is van de oriëntatie van de woning en de eventueel aangebrachte zonwering. Ook de gebouwmassa is van invloed. De TOjuli is gesteld op maximaal 1,2. Door de juiste toepassing van zonwering kan de waarde zakken tot het gewenste niveau. Als de ontwerper voor deze maatregelen kiest, maken ze ook deel uit van de vergunning en moeten ze dus ook daadwerkelijk door de bouwer worden aangebracht.