Omslag_EW05 600
22 juni 2021

Vernieuwde erkenningsregeling warmtepompen ter kritiek

warmtepompen niet grondgebonden heating-463904_640

Onlangs is de vernieuwde erkenningsregeling voor niet grondgebonden warmtepompen gepubliceerd. Tot en met donderdag 15 juli 2021 is het mogelijk kritiek in te dienen op de regeling.

In de erkenningsregeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het ontwerp, installatie, en het beheer en onderhoud van deze warmtepompinstallaties voor de woningbouw en kleine utiliteit.  Niet onder de erkenningsregeling voor warmtepompen vallen de bodemgekoppelde warmtepompinstallaties. Voor die installaties is de wettelijk verplichte BRL6000-21 van toepassing.

Waarom is de erkenningsregeling veranderd?

De erkenningsregeling voor niet-grondgebonden warmtepompen omvat alle werkzaamheden en bevat eisen waaraan het erkende bedrijf moet voldoen. De vernieuwde erkenningsregeling is in lijn gebracht met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier.

Toegevoegd aan de vernieuwde erkenning zijn onder meer:

  • installatie-eisen in relatie tot de koudemiddelen;
  • instructies voor het werken met koelmiddelen;
  • een outillagelijst; en
  • een checklijst voor controle.

Wordt er gewerkt aan het koude-technisch gedeelte van apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast, dan heeft het uitvoerend bedrijf een certificaat nodig volgens BRL100 [4].

Hoe kan ik kritiek indienen?

Installateurs die erkend zijn voor de bestaande erkenningsregeling voor warmtepompen, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens de vernieuwde erkenningsregeling. Installateurs die kritiek willen indienen op de gewijzigde regeling kunnen het concept van de gewijzigde erkenningsregeling downloaden, evenals het kritiekformulier. Het kritiekformulier kunnen zij sturen naar elize.vantil@installq.nl.

Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling eind 2021 in werking.