EW07 omslag 600
24 februari 2023

Vernieuwde Isso-kleintje Riolering houdt vakman bij de tijd

Isso Kleintje opening

Het “Kleintje” Riolering van Isso is vernieuwd. In het geactualiseerde ‘Kleintje’ zijn onder andere wijzigingen opgenomen voor de aanleg van HWA-systemen, ontlastvoorzieningen en ontstoppingsstukken.

Het doel van Kleintje Riolering is om servicemonteurs in de praktijk snel en zo helder mogelijk te ondersteunen bij het vakbekwaam uitvoeren en onderhouden van riolerings- en hemelwatersystemen binnen de perceelsgrens. Het Kleintje is gebaseerd op Isso-publicatie 3216 ‘NTR 3216 Riolering van bouwwerken’. Door de compacte vorm, maar ook doordat hij online te raadplegen is, is de kennis uitstekend op de bouwplaats of bij een praktijkproject te raadplegen.

Belangrijkste aanpassingen

Een concrete aanpassing is bijvoorbeeld het duidelijk onder de aandacht brengen van de noodzaak om hemelwater via het eigen perceel af te voeren, en niet via een naburig perceel. In de praktijk betekent dit dat installateurs HWA-systemen soms anders moeten uitvoeren dan ze gewend waren. Denk aan doorlopende dakgoten bij rijtjeshuizen, waarin de installateur nu bijvoorbeeld separatieschotten moet zetten, zodat regenwater per perceel kan worden afgevoerd.

Koppeling met Isso-opleverprotocollen

Een andere wijziging waarvan het Kleintje nu melding maakt, is dat de uitzondering voor het moeten plaatsen van ontlastvoorzieningen bij grondgebonden woningen is komen te vervallen. Ook meldt het geactualiseerde Kleintje dat de afstand tussen ontstoppingsstukken is vergroot. Verder is er in dit Kleintje een koppeling gemaakt naar de Isso-opleverprotocollen, die belangrijk zijn en worden in de relatie tot de toekomstige Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Naast de laatste kennis zijn in het handzame boekje diverse afbeeldingen, schema's en montagerichtlijnen voor afvoerleidingen van vuilwater en hemelwater toegevoegd, zodat de kennis inzichtelijker wordt en eenvoudiger te interpreteren.

Het geactualiseerde Isso-kleintje Riolering is als gedrukt exemplaar of digitale versie beschikbaar via het kennisplatform ISSO Open.