EW06 Omslag 600
27 juli 2022

Verplichte registratie Elektriciteit opslageenheid

opslag.JPG

Particulieren en bedrijven die elektriciteit gaan opslaan zijn per direct verplicht deze opslageenheid (batterij) aan te melden bij hun netbeheerder. Dit is het gevolg van een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit.

De verplichting is van toepassing voor opslageenheden met een vermogen van 0,8 kW en groter aangesloten op het net. De verwachting is dat het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag door de energietransitie enorm gaat toenemen en dat deze kunnen gaan bijdragen aan een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Opslag kan onder andere helpen om spanningsproblemen te beperken en het net stabiel te houden.

Registratie

De registratie voor opslageenheden vanaf 0,8 kW tot 1 MW wordt net als die van zonnepanelen geregeld via de bestaande website www.energieleveren.nl. Dit geldt nu alleen nog voor aansluitingen waar al een opwekinstallatie aanwezig is. Het kan door de bestaande registratie aan te passen of bij een nieuwe registratie van opwek een vinkje te zetten bij energie “opslag aanwezig”. Begin 2023 wordt het mogelijk om gedetailleerder individuele eenheden voor de opslag van elektriciteit te registreren via energieleveren.nl.

Opslageenheden groter dan 1 MW

Voor opslageenheden van 1 MW en groter moet vooruitlopend op inbedrijfstelling een ESMD-formulier (Electricity Storage Module Document) aangeleverd worden bij de relevante netbeheerder. Dit formulier is te vinden op dezelfde webpagina van NBNL als die van de goedgekeurde omvormers. Het ESMD wordt door de netbeheerder gebruikt om te toetsen of aan alle voorwaarden voor het koppelen aan het openbare net is voldaan.