EW04 Omslag 600
23 februari 2024

Viega stapt in Brancheplan Verpakkingen

Viega_Brancheplan_Verpakkingen_1-web

Viega neemt deel aan het Brancheplan Verpakkingen. Met de deelname benadrukt Viega nog eens het belang dat het bedrijf hecht aan duurzaamheid. De stap is een fraaie aanvulling op de vele andere verduurzamingsinitiatieven van Viega.

Het Brancheplan Verpakkingen werd begin 2022 opgesteld met en voor de installatiebranche en richt zich op het verminderen, verduurzamen en hoogwaardig hergebruiken van verpakkingen in de installatiebranche. De ambitie is om toe te werken naar een circulaire economie, waarbij het gebruik van primaire verpakkingsgrondstoffen en verpakkingsafval wordt geminimaliseerd. Op die manier draagt de branche bij aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

Verminderen verpakkingen

Voor het realiseren van die ambitie is samenwerking tussen alle schakels in de keten essentieel: van verpakkingsleverancier, fabrikant, groothandel en installateur tot eindgebruiker en afvalinzamelaar. Door gezamenlijke inspanning is een grotere slagkracht mogelijk. In de productie probeert Viega de hoeveelheid verpakking die het bedrijf gebruikt te verminderen en te kiezen voor recyclebare materialen. Zo wordt gebruik gemaakt van FSC-kartonverpakkingen, worden etiketten gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, hebben de plastic verpakkingen een minimale materiaaldikte en gebruikt Viega gerecycled polyethyleen. Het doel daarbij is om een hygiënische verpakking te combineren met een minimaal effect voor het milieu. Dit minimaliseert de CO2-voetafdruk, terwijl de hoogst mogelijke kwaliteit behouden blijft.

Duurzaamheidsambities

Met de toetreding tot het Brancheplan Verpakkingen onderstreept Viega dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Om in de wereld van morgen verantwoordelijkheid te nemen voor klimaat en milieu heeft Viega een eigen duurzaamheidsagenda opgesteld in samenhang met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Als overkoepelende doelstelling is het  bedrijf uiterlijk in 2035 klimaatneutraal. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van grondstof besparende producten en technologieën die de energiebehoefte in gebouwen aanzienlijk verminderen. Naast het verduurzamen van productie en processen om de negatieve invloeden op het klimaat te verminderen, ligt de focus ook op vermindering van de uitstoot in plaats van compensatie.