Omslag_EW05 600
27 oktober 2022

Warm rioolwater gaat 3.500 woningen verwarmen in Apeldoorn

Linthorst Techniek toekomstige warmteleverancier in gasloos Kerschoten

aanleg warmtenet wageningen-webLinthorst Techniek heeft al veel ervaring met warmtenette, zoals hier in Wageningen.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn wordt de warmtebron voor het warmtenet in de wijk Kerschoten waar 3.500 woningen gasloos gemaakt kunnen worden. Het nog relatief warme afvalwater uit huizen en bedrijven wordt opgevoerd tot 70 graden en benut in een warmtenet. Nu wordt dit nog ongebruikt afgevoerd naar de IJssel. Installatiebedrijf Linthorst Techniek wordt de warmteleverancier.

In Kerschoten werkt de projectgroep ‘Kerschoten Energieneutraal’ aan de ontwikkeling van een warmtenet als duurzame en betaalbare vervanging van de gasketels. Linthorst Techniek is een van de 8 partners. Het Apeldoornse installatiebedrijf zette begin oktober haar handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Binnen die groep wordt Linthorsts zusterbedrijf ‘Wij Maken Energie’ straks verantwoordelijk voor de warmte die het warmtenet aan de bewoners gaat leveren.

Linthorst ervaren partij bij gasloos maken van wijken

De komende maanden werken alle partners de plannen samen verder uit. Linthorst zorgt voor het ontwerp en regelen van de warmteproductie. Voor het installatiebedrijf is deze materie niet nieuw. Het Apeldoornse familiebedrijf werkt elke dag aan het versnellen van de energietransitie. Al sinds 1978 ontwikkelen zij zelf unieke energiesystemen. Ze hebben al veel complexen en wijken gasloos gemaakt.

Kerschoten energieneutraal

Het project Kerschoten

In Kerschoten en Kerschoten-West onderzoekt een groep van 8 partners of de komst van een warmtenet in de wijk een duurzame en betaalbare vervanging is voor de cv-ketel op aardgas. Deze partners zijn: gemeente Apeldoorn, woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Firan en Linthorst Techniek. Voor de aanleg van het warmtenet heeft het rijk in 2020 een subsidie gegeven van 7,3 miljoen euro. Het is overigens nog niet zeker of het warmtenet er komt. Halverwege 2023 kan de projectgroep daar meer over zeggen.

Op 5 oktober ondertekenden de 8 partijen de samenwerkingsovereenkomst. V.l.n.r. Danny Huizer (gemeente Apeldoorn), Detlef Meijer (Firan), Bert van Vreeswijk (Waterschap Vallei en Veluwe), Arjen Jongstra (Ons Huis), Rob van Beek (De Goede Woning), Gijs Linthorst (Linthorst/Wij Maken Energie) en Sven Turnhout (De Woonmensen).