EW07 omslag 600
3 juli 2024

Warmtenet maakt 1800 woningen in Eindhoven aardgasvrij

eindhoven noordoost

De gemeente Eindhoven sluit met Heijmans een overeenkomst voor het ontwerp, realisatie en onderhoud van een collectief warmtenet voor de bestaande woningen en gebouwen in Eindhoven Noordoost. Het gaat in de eerste realisatiefase om 1.800 huurwoningen, corporatiebezit en particuliere woningen.

Warmtenet Noordoost draagt bij aan de ambitie van de gemeente Eindhoven om vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken en een duurzame, groene en gezonde stad te realiseren. Met het warmtenet dat Heijmans samen met de gemeente ontwerpt kunnen in de toekomst in potentie 8000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. In de eerste fase van de realisatie gaat het om 1.800 woningen. In de overeenkomst is vijf jaar onderhoud opgenomen. Na de eerste vijf jaar heeft de gemeente nog twee keer de optie om het onderhoudscontract met Heijmans te verlengen.

Energietransitie in Eindhoven

Heijmans draagt met de realisatie van het warmtenet bij aan een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas in Eindhoven Noordoost en het verlagen van de CO2-impact. Het project kost volgens Maarten Kokshoorn van Heijmans logischerwijs meer tijd en is arbeidsintensiever dan het realiseren van een warmtenet in een nieuwbouwwijk.  ‘Naast de technische kant, is er de impact op bewoners, infrastructuur en woningen. Met de gemeente gaan we desalniettemin de uitdaging aan om dit collectieve warmtenet te realiseren om de energietransitie in Eindhoven te versnellen, aldus de Manager Energie bij Heijmans.

RWZI als warmtebron

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven is de bron van warmte die benut gaat worden voor het collectieve warmtenet. Samen met de gemeente Eindhoven zoekt Heijmans naar de meest efficiënte manier om de restwarmte van de RWZI te benutten zodat betaalbare warmte voor bewoners beschikbaar komt.

De exploitatie van het warmtenet komt in handen van de gemeente, in afwachting van de Wet Collectieve Warmte. In september 2024 gaat het bouwteam van start.