EW07 omslag 600
17 september 2021

Webinar over verlichting op de werkplek

norm werkplekverlichting.JPG

NEN en NSVV organiseren op 14 oktober van 11:00 – 12:00 uur een webinar over de nieuwe NEN-EN 12464-1:2021 ‘Werkplekverlichting’. In de norm zijn vereisten opgenomen voor lichtoplossingen, die nog meer op de mens en de gebruiker zijn gericht in relatie tot de ruimte waarin wordt gewerkt.

De nieuwe norm is nodig om een aantal specifieke zaken beter te regelen. Namelijk het verhogen van de kwaliteit van de lichtontwerpen, zonder de ontwerpvrijheid te beperken en tegelijkertijd meer duidelijkheid te bieden.

Nederlandse toelichting op Engelse norm

Omdat het een Engelstalige norm, heeft Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) besloten een Nederlandse toelichting op deze norm te maken. Hierin wordt in heldere taal en duidelijke illustraties uitleg gegeven over de inhoud en het praktische gebruik van deze nieuwe norm.

Webinar

Tijdens het webinar wordt in gegaan op de belangrijkste verschillen in vergelijking met eerdere versies van de norm. De toepassing van de norm komt nadrukkelijk aanbod. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld architecten, lichtontwerpers, installateurs en adviseurs. 

Meld u aan voor het webinar ‘Werkplekverlichting’.