EW07 omslag 600
2 juli 2024

Werkgevers bieden 7% loonsverhoging om uit CAO-impasse te komen

CAO

De werkgevers in de Metaal en Techniek willen weer met de vakbonden aan de cao-tafel. Ze doen daarvoor een verbeterd aanbod om op korte termijn tot een cao-akkoord te komen. Het gaat om een loonsverhoging van 7% per 1 juli 2024, 90 euro structureel per 1 maart 2025 en 3% loonsverhoging per 1 januari 2026.

Werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 24 maanden, van 1 april 2024 tot 1 april 2026. Cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) zag de onderhandelingen voor nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek half april stranden. ‘Toen was ons bod een loonstijging van 9,19% over 22 maanden. Het nieuwe bod houdt in dat werkgevers 12,7% over 2 jaar gaan betalen. Follon vindt dat de werkgevers met dit aanbod een belangrijke bijdrage leveren aan de reparatie van de koopkracht en hoopt dat de vakbonden weer aan de onderhandelingstafel komen.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Naast een verbeterd loonbod willen de werkgevers ook de mogelijkheden vergroten om gebruik te maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Follon: ‘Wij stellen voor dat alle werknemers die in aanmerking komen voor de regeling, er ook gebruik van kunnen maken. Als werkgevers zijn we bereid daarvoor de premie te betalen. Wat ons betreft komt er geen werknemer meer in de wachtrij.’ Als werkgevers en vakbonden op centraal niveau tot een akkoord komen over de verlenging van de RVU-regeling, is de FWT bovendien bereid om de regeling te verlengen tot 2031.