Omslag_EW05 600
19 september 2022

Westland hard op weg naar sluitend aardwarmtenetwerk

foto 4-aardwarmte-cover

Tijdens de landelijke Open Energiedag konden belangstellenden twee aardwarmtelocaties in het Westland bezoeken. Deze twee locaties voorzien een groot aantal glastuinders van warmte voor hun teelten. Zeker nu de gasprijzen soms meer dan 2 euro per kuub bedragen, blijkt aardwarmte een veel goedkopere, en bovendien duurzame energiebron.

Door Rob van Mil

Of het prijsvoordeel zo blijft, moet nog blijken, maar het boren naar meer aardwarmte en het creëren van een aardwarmtenetwerk in het Westland gaat in hoog tempo verder. Op zaterdag 17 september zetten de locaties van Trias Westland in Naaldwijk, met een vermogen van 40 MWth, en Vogelaer in Poeldijk (18 MWth), hun deuren open. Trias Westland is eigendom van HVC en Capturam, wat betekent dat feitelijk diverse gemeenten aandeelhouder zijn. De locatie Vogelaer is eigendom van zeven tuinbouwondernemers. Trias Westland heeft twee doubletten (2 onttrekkingsputten en 2 injectieputten) en Vogelaer heeft één doublet. Beide locaties halen van circa 2,5 kilometer diepte warm water van 85oC naar boven.

Warmte en elektriciteit via WKK

Daarnaast komt bij beide putten ook een substantiële hoeveelheid aardgas mee naar boven. Dit gas gebruiken ze op beide locaties om via een WKK zowel elektriciteit als warmte op te wekken. Met de elektriciteit zijn de locaties zelfvoorzienend. Dat wil zeggen dat ze alle pompen en andere elektrische apparatuur kunnen voeden. Met de warmte die in de WKK vrijkomt kunnen ze de watertemperatuur in het netwerk nog iets verhogen.

Voordelen van één regio-overspannend netwerk

Tijdens de rondleidingen bleek dat de putten van Trias Westland en Vogelaer op het punt staan om onderdeel te worden van het Warmtesysteem Westland. Dat wil zeggen: vooral de bronnen die HVC en Capturam exploiteren, en dat zijn er meerdere in het Westland, komen daarvoor als eersten in aanmerking. De installatie van Vogelaer, die andere eigenaren heeft, wil dat ook wel, maar daar zullen nog wel onderhandelingen over moeten worden gevoerd. Toch is het voordeel van één regio-overspannend aardwarmtenet voor iedereen duidelijk. De leveringszekerheid wordt veel groter als alle systemen aan elkaar zijn gekoppeld. Ook zullen er dan mogelijk meer afnemers hun warmte kunnen afnemen. Nu zijn het voornamelijk glastuinbouwbedrijven, al verbruiken die wel 90% van alle warmte die in het Westland moet worden opgewekt. De gebouwde omgeving gebruikt slechts 10%.

Levering aan woonwijken

Het systeem van Vogelaer krijgt binnenkort al wel een woonwijk van 430 woningen als klant. Een kas van Opti-flor, die nu nog een aansluiting op het warmtenet heeft, maakt plaats voor die desbetreffende woonwijk, zodat er direct gelegenheid is een warmtenet in die wijk aan te leggen. Ook Trias Westland levert al aan 350 nieuwbouwwoningen warmte. Maar, zo zegt men bij de exploitanten, glastuinbouw is een veel gemakkelijker klant. Daarmee heb je direct klanten die voor een hoog volume garant staan. Dat is belangrijk als je een aardwarmteput exploiteert. Je krijgt namelijk pas subsidie (voor de onrendabele top, zodra de gasprijs lager is dan 50 cent per kuub) als je daadwerkelijk warmte gaat leveren. Dus niet voor de bouw of de investering. Met woonwijken verloopt de levering over het algemeen zeer (te) langzaam, zeker als je in bestaande woonwijken alle warmte moet afzetten. Vandaar dat aardwarmte op dit moment alleen interessant is als er direct grote afnemers worden aangesloten of als er al een warmtenet ligt, dat nu door fossiele bronnen wordt gevoed, maar door aardwarmte kan worden vervangen.

collage warmtepompen.JPG

[Met klok rond: 1. René Hendriks, eigenaar van tuinbouwbedrijf Opti-flor en een van de zeven eigenaren van aardwarmtesysteem Vogelaer, toont de opzet voor het Warmtesysteem Westland. 2. Trias Westland kent twee doubletten die warmte van 2,5 km diepte naar boven halen. 3. De warmtewisselaars van Trias Westland zijn van titanium; een stuk duurder dan het materiaal dat andere aardwarmtesysteem gebruiken, maar beter bestand tegen het agressieve water dat uit de bodem komt. 4. Bij Vogelaer komen de onttrekkings- en injectieput dicht naast elkaar omhoog terwijl de bronnen onder de grond bijna 2 km uit elkaar liggen.

In 2019 won het aardwarmteproject Vogelaer de Innovatie Award van Techniek Nederland. Bekijk hier de video over het project