EW06 Omslag 600
7 december 2023

Zonder vrijstelling staan elektrische bestelauto’s na 1 juli 2024 stil

Bestelauto

Na 1 juli 2024 vervalt de vrijstelling om een elektrische bestelauto tot 4.250 kg te mogen besturen met rijbewijs B. Vanaf die datum is een vrachtwagenrijbewijs verplicht. Techniek Nederland noemt het een stap terug in de ontwikkeling naar duurzame mobiliteit en schone binnensteden. Samen met andere organisaties vragen zij de overheid om verlenging van de vrijstellingsregeling.

Normaal gesproken is voor voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kg een vrachtwagenrijbewijs (C) nodig. Elektrische auto’s hebben een zwaar batterijpakket en daardoor komen veel bestelbusjes boven die grens uit. Om dat te compenseren, is voor elektrische bestelauto’s het maximumgewicht voor een gewoon rijbewijs tijdelijk verhoogd naar 4.250 kg. Het Openbaar Ministerie wil met het oog op de verkeersveiligheid op 1 juli 2024 echter een streep zetten door de huidige vrijstellingsregeling.

Geen risico’s

Monteurs van bedrijven hebben echter meestal geen vrachtwagenrijbewijs. Techniek Nederland roept daarom samen met Bouwend Nederland, Transport & Logistiek Nederland, BOVAG en INRetail de politiek op de intrekking van de vrijstellingsregeling te heroverwegen. De branches wijzen op een praktijkproef die uitwijst dat het besturen van een elektrische bestelauto met een B-rijbewijs geen risico vormt voor de verkeersveiligheid.

Leefbare binnenstad

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland snapt dat er redenen zijn voor het beëindigen van de vrijstellingsregeling, maar ziet ook grote nadelen. ‘Veel ondernemers hebben geïnvesteerd in elektrische bestelauto’s en kunnen die straks niet gebruiken. Als de technieksector de overstap maakt naar zero-emissie vervoer, is daar steun voor nodig in de vorm van helder overheidsbeleid. Wij willen verduurzamen én de binnensteden en winkelgebieden leefbaarder maken. Dat dreigt nu vertraging op te lopen.’

Verlenging vrijstelling tot 1 januari 2025

Naar verwachting is er nog zeker een jaar nodig om wetgeving tot stand te brengen die het mogelijk maakt om een elektrische bestelauto te besturen met een gewoon rijbewijs. Daarom vragen de brancheorganisaties de nieuwe Tweede Kamer om de bestaande vrijstellingsregeling minimaal te verlengen tot 1 januari 2025.