EW06 Omslag 600
4 juni 2021

Norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties herzien

Onveilige-rookgasafvoer-600x400

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 september online commentaar indienen op dit ontwerp.

Binnen de herziening is tevens NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ geïntegreerd. De titel van NEN 6093 is daarmee aangepast in ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits-, ontwerpeisen’.

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 september 2021 online commentaar op dit ontwerp indienen via normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in te dienen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in dit normontwerp zijn:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd;
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria;
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen;
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond;
  • De NPR 6095-1 is geïntegreerd in dit normontwerp, op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen;
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.