EW07 omslag 600
23 november 2021

Onderzoek naar brand in gebouwgeïntegreerde pv-systemen

brand petershotnewsfoto: Petershotnews

Wanneer er een brand ontstaat door pv wordt dat meestal breed uitgemeten in de pers. Dat is slecht voor de sector. En slechte publiciteit blijft lang hangen. Helemaal als er bij één project drie branden ontstaan, heeft de zonnepanelensector er baat bij dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht, zo schrijft Simone Tresoor op de website van Solar 365.

BIPV staat voor Building Integrated PhotoVoltaics. In goed Nederlands: gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche energie. Die fotovoltaïsche gevelmaterialen vervangen conventionele bouwmaterialen, zoals het dak, dakramen of gevels.

Geruchten

In augustus en september van dit jaar braken spontaan drie branden uit in dit soort BIPV-systemen. Dat gebeurde in de klimaatneutrale nieuwbouwwijk Klinkerbuurt in Delft, schrijft Solar365. ‘Twee branden waren bij hetzelfde huis. Gevolg: De twee gezinnen kunnen de komende zes tot acht maanden hun huis niet in.’ De wijk voelt zich inmiddels niet meer veilig. Doordat het nog niet duidelijk is hoe de branden zijn ontstaan heeft iedereen een niet onderbouwde mening. De geruchten gonzen door de wijk: de bekabeling zou niet goed zijn, het zijn ondeugdelijke panelen, ze liggen scheef en ga zo maar door. In overleg met de bewoners is besloten de installaties en omvormers van 68 woningen in de wijk te controleren en waar nodig te herstellen.'

Onderzoek gestart

Op 21 oktober startte de verantwoordelijke bouworganisatie BAM met een onderzoek dat tien weken gaat duren. De resultaten zijn dan ook nog niet bekend. Dak voor dak bekijken monteurs of er technische fouten te vinden zijn. De panelen worden doorgemeten en er worden foto’s gemaakt die tevens worden bekeken door een onafhankelijke derde partij. BAM zegt in het artikel 'alles in het werk te stellen om te achterhalen wat de oorzaak is'. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn zullen zij deze delen met de buurt en andere belanghebbenden.

Ondoordachte installatie

Solar365 sprak vooruitlopend op de uitkomsten met Harry Wolkenfelt van verzekeraar Solarif Group. Zonder vooruit te willen lopen op de resultaten van het onderzoek denkt hij dat niet zal liggen aan het materiaal, maar aan het ondoordacht uitvoeren van de installatie. Wolkenfelt denkt dan aan het niet goed in elkaar zetten van connectoren of het vergeten van het plaatsen van een brandwerende laag of wellicht te weinig ruimte voor ventilatie. ‘Maak gebruik van bedrijven die hun proces op orde hebben. En steekproefsgewijze inspectie bij een paar huizen zouden de gevaren voor brand terug kunnen dringen’, zo zegt hij op de site van Solar365.

Lees het complete artikel

(bron: Solar365)