EW07 omslag 600
1 november 2021

Sociaal aanbesteden en aannemen is belangrijk

Aanbestedingscongres 16 november 2021

aanbesteden.JPG

Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en Adviescentrum Aanbestedingen 'Grond, Wegen en Groen' organiseren op 16 november het Aanbestedingscongres 2021. Het thema is 'Social return en sociaal ondernemen nu en in de toekomst'.

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van aanbestedende diensten bij overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Praktijkvoorbeelden van sociaal aanbesteden

Tijdens het congres krijgt u enkele inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zo vertelt Jan-Paul Boutkan van de Provincie Overijssel hoe een aanbestedende dienst goede resultaten kan boeken met doordacht sociaal beleid. Jos van Alphen van het Aanbestedingsinstituut en Joost Haest  van Aanbestedingscentrum Techniek Nederland delen trends en ervaringen in de sociale  aanbestedingspraktijk. Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap Marleen Hermans en tevens dagvoorzitter gaat in op de verbeterpunten bij aanbesteden en schetst de contouren van sociaal opdrachtgeverschap en sociaal ondernemen in de toekomst?

Het congres is bedoeld voor opdrachtgevers (aanbestedende diensten), adviseurs, installateurs en (groen)aannemers die betrokken zijn bij aanbestedingen. De nadruk ligt op het uitwisselen van de opgedane ervaringen in de praktijk door aanbesteders en ondernemers.

Programma en aanmelden

Het congres start om 13.00. Deelname is kosteloos. Kijk voor het volledige programma en aanmelden op deze webpagina van Bouwend Nederland.