Omslag_EW05 600
1 november 2021

Update voor ISSO-kleintje Riolering

kleintje riolering-web

Een zorgvuldig aangelegd en onderhouden rioleringsstelsel helpt allerlei problemen voorkomen, zoals lekkage en de verspreiding van veel infectieziektes. Het ISSO-kleintje Riolering behandelt deze onderwerpen. Onlangs is deze uitgave op een aantal kleine punten herzien.

Huishoudelijk afvalwater wordt via de vuilwaterafvoer geloosd op de gemeentelijke riolering, en ook hemelwaterafvoer (van particulier terrein) wordt daar ingezameld en afgevoerd. Het ISSO-kleintje Riolering behandelt zowel de vuilwater- als de hemelwaterafvoer binnen de perceelgrens voor woningen, woongebouwen en kleine utiliteitsgebouwen. Het geeft afbeeldingen, schema’s en montagerichtlijnen voor afvoerleidingen.

Prestatie-eisen van Bouwbesluit

Ook de aanleg van nieuwe én de uitbreiding van bestaande riolering, en beheer en onderhoud komt aan bod in dit compacte Kleintje. Gebouwriolering moet voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Het gaat om eisen voor de functionele eigenschappen van de riolering en de dichtheid van de leidingsystemen. Ook deze staan in Kleintje Riolering.

Betere leesbaarheid

Bij de laatste update van het Kleintje zijn drukfouten en verkeerde doorverwijzingen uit het Kleintje gehaald. Ook zijn enkele definities aangepast om de leesbaarheid te verbeteren. Ook is de uitwerking van een closetaansluiting verduidelijkt in deze uitgave, met daarbij onder meer wat aangepaste benamingen en waarden. Na deze actualisatie loopt ISSO-kleintje Riolering verder weer helemaal gelijk aan NEN 3215 en NTR 3216 (2018).

Ondersteuning op de bouwplaats

Met deze kennis kunnen installateurs en servicemonteurs snel en eenvoudig de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van riolering terugvinden. De kennis in het Kleintje geeft ondersteuning bij een overleg met opdrachtgevers, overheidsinstanties en andere partners op de bouwplaats. Ook architecten en aannemers kunnen met dit zakboekje snel kennis opdoen van de basisbeginselen van het rioleringsstelsel.

Het ISSO-kleintje Riolering is te raadplegen via ISSO Open