EW04 Omslag 600
8 juni 2021

Warmtenet Helmond verduurzamen met aquathermie

helmond aquathermie web-2391-23cb2fe4c274dcf6bbb65aa838d92398

Warmtebedrijf Ennatuurlijk zoekt naar mogelijkheden om het warmtenet Helmond te verduurzamen. Uit een onderzoek dat Royal HaskoningDHV (RHDHV) uitvoerde, lijken aquathermie, aardwarmte en restwarmte de meest relevante alternatieven voor de centrales die nu nog veel op steeds omstredener houtgestookte biomassa draaien.

Ennatuurlijk trekt bij het onderzoek samen op met de gemeente Helmond en de provincie. Het huidige warmtenet is ontworpen in de jaren 80 ontworpen met de toen geldende norm voor hoge aanvoertemperaturen tot ongeveer 110 graden Celcius. Die temperatuur mag inmiddels wat lager en dat opent de deuren naar verduurzaming. RHDHV bekeek voor de duurzame alternatieven de gehele warmteketen, van de warmtebron tot aan de warmteafgifte in de woning, en vergeleek de uitkomsten met de uitstoot die zou ontstaan bij reguliere gasverbranding of energie uit een biomassacentrale. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de inzet van aquathermie het meest voor de hand liggend is.

Aquathermie

Met aquathermie kan onder andere in de zomer opgewekte warmte, de stad in de winter verwarmen. Realisatie van deze optie zou het aquathermiesysteem van Helmond de grootste in Nederland maken. Het ontwerpen en bouwen van deze installatie in de Zuid-Willemsvaart brengt nog wel de nodige onzekerheden met zich mee op het vlak van de technische uitvoering, de ruimtelijke inpassing, de vergunning en subsidie. Tevens is voor de uitvoering van deze installatie de opwek van duurzame elektriciteit een voorwaarde.

Geothermie en restwarmte

Informatie over de diepe ondergrond in Helmond is naar verwachting pas in 2022 beschikbaar. Hoewel informatie over de ondiepe ondergrond (tot 1500 meter) wel beschikbaar is en een relevante optie lijkt, dient eerst de ondergrondse informatie verder onderzocht te worden. Restwarmte uit een nieuwe composteringsinstallatie is wat dat betreft reëler, vanwege de relatief hoge aanvoertemperatuur, al zou daarvoor een nieuwe installatie moeten worden gebouwd. Beide oplossingen passen voor deze casus nog niet in de uitvoeringskaders van het Rijk en kennen daarnaast ook financiële onzekerheden, waardoor uitvoering nog niet haalbaar is.

6.500 huishoudens

Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid bij Gemeente Helmond is blij met de verduurzamingsinspanningen van Ennatuurlijk. ‘De verduurzaming van het warmtenet van Ennatuurlijk is een belangrijke stap. Het warmtebedrijf voorziet zo’n 6.500 huishoudens en enkele bedrijven binnen onze gemeente op deze manier van warmte.’