EW04 Omslag 600
6 oktober 2021

Welkome impuls voor geothermie

Miljoenennota 2022

geothermie-jpg-web

Geothermie Nederland is blij dat er in de Miljoenennota snel extra geld wordt aangekondigd voor de transitie naar duurzame warmte. De brancheorganisatie verwacht dat geothermie de komende jaren een vlucht kan nemen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelen van 2030 en verder te halen.

Het kabinet kondigde gisteren op Prinsjesdag aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, noemt het goed nieuws dat er miljarden euro’s beschikbaar worden gemaakt. ‘Het is hierdoor reëel dat meer geothermie-projecten in aanmerking komen voor subsidie. Als ook ons verzoek wordt ingewilligd om de SDE++ regeling aan te passen, specifiek voor duurzame warmteprojecten, zal geothermie daadwerkelijk de nodige vlucht kunnen nemen. Kortom, goed nieuws voor geothermie!’

Geothermie onmisbaar in warmtetransitie

Warmte vormt meer dan de helft van de energievraag en heeft extra hulp nodig om sneller te verduurzamen. Geothermie is daarbij een onmisbare duurzame warmtebron, de verruiming van de SDE++ regeling kan nu ook ten goede komen aan meer geothermieprojecten. Ook de warmtenetten die de duurzame warmte bij de afnemers brengen, kunnen de extra financiële steun in de rug goed gebruiken. Er zijn tientallen geothermieprojecten voor de gebouwde omgeving en de tuinbouw die snel kunnen beginnen met het produceren van duurzame warmte.