EW07 omslag 600
4 juni 2020

Zonnepanelen storen communicatiesystemen niet

Techniek Nederland en Holland Solar

Bij gebruik van de juiste componenten en bij een correcte installatie is de kans op storingen door zonnepanelen minimaal. Dat zeggen Techniek Nederland en Holland Solar in een reactie op het bericht van het Agentschap Telecom dat zonnepanelen in sommige gevallen storingen veroorzaken in de lucht- en scheepvaartcommunicatie en voor het communicatiesysteem C2000 van politie, brandweer en ambulances.

 

Volgens het Agentschap Telecom kunnen kabels en omvormers van zonnestroomsystemen ruis veroorzaken op elektrische netwerken. Daardoor kan er op bepaalde momenten geen verbinding tot stand komen. De storingen kunnen worden veroorzaakt door gebruik van producten zonder goedkeuring voor de Europese markt (CE-markering) en door onjuiste montage van zonnestroomsystemen.

Goedgekeurde zonnepanelen

Volgens de brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar is er geen gevaar omdat hun leden uitsluitend zonnepanelen en andere installatiematerialen met een CE-markering gebruiken. Bovendien gelden voor omvormers sinds april van dit jaar aangescherpte kwaliteitseisen vanuit de Europese richtlijn ‘Requirements for Generators’ (RfG).

Erkende installateurs

Voor zonnestroomsystemen bestaan diverse erkennings- en certificeringsregelingen om de kwaliteit van het installatiewerk te borgen. Leden van beide brancheorganisaties kennen de normen en eisen die aan zonnestroom-installaties worden gesteld en plaatsen systemen volgens de installatievoorschriften.

Waarschuwing naar leden

Techniek Nederland en Holland Solar nemen de waarschuwing van het Agentschap Telecom uiteraard serieus en hebben hun leden daarom nogmaals gewezen op de noodzaak om zich in alle opzichten te houden aan de voorschriften voor de gebruikte componenten en installatie. Wel geven beide organisaties aan dat de aantrekkelijkheid van de markt veel nieuwe aanbieders aantrekt die niet allemaal lid zijn van Techniek Nederland of Holland Solar. Techniek Nederland vindt dat de overheid actie zou moeten ondernemen om installateurs zonder erkenning en producten zonder CE-markering van de Nederlandse markt te weren.