EW07 Omslag 600
Juni 2021

Energiezuinig bouwen botst met milieuvriendelijk bouwen

De Milieu Prestatie Gebouwen toegelicht in 6 vragen

46 01

De Milieu Prestatie Gebouwen-berekening is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw. Het aandeel van de installaties in een gebouw weegt daarbij zwaar mee; steeds zwaarder naarmate de overheid de maximaal toegestane MPG-score verder verlaagt. Ook blijken milieuprestaties en energieprestaties elkaar bij sommige ontwerpen in de weg te kunnen zitten. Voor fabrikanten en installateurs is er werk aan de winkel.