EW07 omslag 600
3 december 2021

Brabant dreigt bodemenergie wettelijk onmogelijk te maken

boren - EW-600x400

Strenge regels zorgen ervoor dat bodemenergiesystemen in Noord-Brabant in de toekomst niet diep genoeg mogen worden aangelegd. De provinciale bestuurders gaan daarmee volgens Frank Agterberg tegen hun eigen duurzame ambities in. De voorzitter van Branchevereniging Bodemenergie, roept bestuurders én oppositiepartijen in een opiniestuk in het Brabants Dagblad op het tij te keren tijdens het debat vandaag (3 december) in de Provinciale Staten.

Het afgelopen zomer aangetreden nieuwe provinciebestuur van Brabant presenteerde ambitieuze plannen op duurzaamheidsgebied. Zo moet in 2030 vijftig procent van de energie in Brabant worden opgewekt uit duurzame bronnen en in 2050 zelfs 100 procent. Daarvoor zijn volgens Agterberg flinke investeringen nodig. Nog los van de v raag of die er in voldoende mate voor worden vrijgemaakt, waarschuwt de voorzitter van Bodemenergie.nl erop dat het nieuwe provinciebestuur haar eigen duurzaamheidsambities dreigt te saboteren door met nieuwe wetgeving één van de duurzaamste en meest efficiënte energievormen – bodemenergie – praktisch onmogelijk te maken binnen de provinciegrenzen.

Niet diep genoeg boren

Door nieuwe wetgeving, opgenomen in onder andere het nieuwe Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) voor 2022-2027, is het aanleggen van nieuwe bodemenergiesystemen volgens Agterberg binnenkort nauwelijks meer mogelijk. De nieuwe, nog strengere dan de al strenge landelijke regels zorgen ervoor dat bodemenergiesystemen in de toekomst niet diep genoeg mogen worden aangelegd. De provincie denkt dat de kwaliteit van het grondwater in het geding komt als er dieper wordt geboord.

Grondwaterkwaliteit

Die zorgen worden getemperd door onder andere de waterexperts van KWR, TNO, Groen Holland en Sweegers en De Bruijn die op verzoek van diezelfde provincie onderzoek liet doen naar de relatie tussen bodemenergie en grondwaterkwaliteit. Daaruit bleek dat de risico’s voor het grondwater zeer klein zijn als de bestaande regels worden gevolgd, aldus KWR. Met de nieuwe wetgeving slaat de provincie de resultaten van de door haarzelf aangevraagde adviezen dus in de wind, schrijft Agterberg.

Pas-op-de-plaats

Agterberg denkt dat het nog niet te laat is. Vandaag (3 december) besluiten de Brabantse Provinciale Staten over de nieuwe regels. Hij heeft zowel coalitiepartijen als de oppositie in de Brabantse Provinciale Staten opgeroepen om dit deel van de plannen te overwegen, zodat de bestuurders zich kunnen informeren over beter beleid. ‘Als Brabant de eigen energietransitie niet wil belemmeren, is een pas-op-de-plaats van groot belang’, aldus Agterberg

Lees het opiniestuk ‘Saboteer je duurzame ambities niet' in het BD

boren 2Dubbelverbuisd 01

De bodem als oplaadbare warmtebatterij

Bij bodemenergie sla je de warmte die je in de zomer ‘oogst’ door gebouwen te koelen op in de bodem, en gebruik je die in de winter gebruiken om mee te verwarmen. Andersom geldt hetzelfde: in de winter blijft ‘koude’ over die je opslaat in de bodem om in de zomer mee te koelen. De bodem functioneert hiermee als een oplaadbare warmtebatterij. Er hoeft niets te worden opgewekt, wat deze energievorm extra duurzaam maakt. Volgens het CBS zijn er in 2020 bijna 60.000 warmtepompen in Nederlandse woningen geïnstalleerd https://www.ew-installatietechniek.nl/artikelen/intro/ondanks-recordgroei-warmtepompen-blijft-klimaatdoel-onzeker, waarvan ruim één derde met bodemenergie als bron. In grotere bouw- en renovatieprojecten van bijvoorbeeld kantoren, winkelcentra en horeca is gebruik van bodemenergie vrijwel standaard.

 

Lees ook:

- Ondanks recordgroei warmtepompen blijft klimaatdoel onzeker