EW09 cover 600

Snelle en betaalbare test luchtinstallatie stap dichterbij

geluidmeter3Praktischer geluidmeters moeten meten makkelijker maken

Het project TKI SecureVent moet eenvoudigere en goedkopere methodes opleveren om integrale prestaties van luchtinstallaties te kunnen controleren. Dat is deze maand te lezen in één van de thema-artikelen in het vakblad E&W Installatietechniek. Achterliggend doel van het project is een goede prestatieborging van ventilatiesystemen via een meetkit, waarmee basale controles kunnen worden uitgevoerd.

In meer dan negentig procent van de Nederlandse woningen blijkt de prestatie van de luchtinstallatie bij oplevering niet te voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Controle van de prestaties is dus noodzakelijk. Op dit moment is deze controle van woningen bij de oplevering van een ventilatiesysteem kostbaar en vaak behoorlijk complex. Om deze reden wordt het vaak achterwege gelaten en is onbekend of de in het ontwerp afgesproken prestaties in de praktijk worden gerealiseerd.

Testmethode

Tegelijkertijd wordt het meten van deze waarden steeds belangrijker, omdat woningen steeds beter zijn geïsoleerd. Bewoners zijn daardoor voor de kwaliteit van de binnenlucht steeds afhankelijker van een goed presterend ventilatiesysteem. ‘Een snelle en betaalbare testmethode is daarbij geen overbodige luxe’, zegt Marleen Spiekman van TNO in het artikel. 'Tijdens de bouw voelt niemand zich verantwoordelijk voor de integrale prestatie van de luchtinstallaties en is er geen prikkel bij aannemers en installateurs om te investeren in kwaliteit op de uitvoering. Daarnaast ervaart de markt de bestaande meetinstrumenten en meetmethoden als te kostbaar. Voor bedrijven die wel bereid zijn hierin te investeren, gaan de kosten omhoog, terwijl er geen beloning tegenover staat: de betere kwaliteit wordt namelijk niet getoetst en dus niet beloond, of op andere wijze gewaardeerd’, aldus Spiekman.'

In het artikel dat is te lezen via de website van E&W Installatietechniek, wordt ingezoomd op drie methodes die het meten van de luchtdichtheid, het vaststellen van het geluidsniveau en de bepaling van het ventilatiedebiet in de nabije toekomst moet vereenvoudigen.

SecureVent

Het project SecureVent wordt uitgevoerd onder TKI Urban Energy, een van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie, met subsidie van Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken. TNO werkt in het project samen met de brancheorganisaties VLA en Uneto-VNI, en fabrikant van meetinstrumenten Acin.