EW06 Omslag 600
13 januari 2023

Aantal vmbo-leerlingen dat in ’22 - ’23 kiest voor techniek groeit met 8 %

21 % méér meisjes kiest voor technisch profiel

Ook steeds meer meisjes kiezen voor techniek

In het vmbo kiezen steeds meer leerlingen voor een technische opleiding. Het aantal vmbo’ers met het profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) groeide met 8 procent. Voor meisjes is dit groeipercentage zelfs 21 %. Op havo en vwo neemt belangstelling voor technische profielen nog steeds af.

De cijfers komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, ziet in de cijfers een bewijs dat de inspanningen van onder andere de brancheorganisatie om het technisch onderwijs aantrekkelijker te maken, effect sorteren. ‘In het schooljaar 2021-2022 nam het aantal leerlingen met een PIE-profiel al met 2% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Die positieve tendens is met een groei van 8 % voor 2022-2023 versterkt.’ 
Ook de toestroom van meisjes naar de technische vmbo-opleidingen noemt Terpstra opvallend. ‘In het schooljaar 2022-2023 hebben in totaal 1.687 meisjes gekozen voor een technisch profiel. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van het vorig jaar.’

De slimste studenten zitten op het vmbo

'De slimste studente zitten overigens op het vmbo', zegt Terpstra met een knipoog. 'Waar de vmbo-cijfers hoopgevend zijn,  zien we op havo en vwo dat de belangstelling voor technische profielen nog steeds afneemt. En dat terwijl het loopbaanperspectief nergens zo aantrekkelijk is als in de techniekbranche.'

Aanvalsplan Techniek

De toestroom van technische vakmensen is onmisbaar voor de energietransitie, maar ook voor modernisering van onze infrastructuur en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Het Aanvalsplan Techniek dat Techniek Nederland samen met een aantal andere brancheorganisaties presenteerde in november 2022, besteedt dan ook veel aandacht aan de instroom.

Lees ook: