Omslag_EW05 600
31 maart 2022

Aanwas nieuwe mensen voor installatiesector blijft achter bij vraag

2022 - 2025

rapport Wij Te chniek.JPGWervingsbehoefte in de TI (2022-2025), uitgesplitst naar vervangings- en uitbreidingsvraag (bron: KBA Nijmegen)

De aanwas van nieuwe mensen in branche groeit tot 2025, maar niet genoeg om de vraag bij te kunnen houden. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Prognose werkgelegenheid in de Technische installatiebranche en instroom vanuit het onderwijs’ dat KBA Nijmegen deed in opdracht van Wij Techniek.

In het rapport is een prognose gemaakt van de werkgelegenheid in de installatiesector voor de periode 2022- 2025. Bij de publicatie zeggen de onderzoekers een kleine slag om de arm te houden, omdat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog niet zijn meegenomen. Toch kunnen we er volgens de auteurs vanuit gaan dat de vraag naar nieuwe medewerkers de komende drie jaar onverminderd hoog blijft. ‘Juist omdat we door de oorlog minder afhankelijk van gas uit Rusland willen worden. En om die transitie naar duurzame opwekkers zoals warmtepompen en zonnepanelen te bewerkstelligen, hebben we mensen nodig.’

Vervanging, uitbreiding en instroom

Collega’s in de installatiesector die met pensioen gaan of een andere baan vinden, moeten worden vervangen. Daar bovenop hebben we nog meer mensen nodig om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Deze mensen moeten allemaal nog geworven worden. De wervingsbehoefte is in 2022 zo’n 25 duizend nieuwe medewerkers. In 2025 zal dat aantal zijn gestegen naar 26,5 duizend. Terwijl de vraag dus ieder jaar zal toenemen, berekenen de auteurs in hun prognoses dat er ieder jaar iets minder mensen instromen. Ongeveer 21 duizend in 2022 en 20,5 duizend in 2025.

Zij-instromers en instroom vanuit onderwijs

Driekwart van de nieuwe collega’s in de branche werkte eerst ergens anders of had geen werk. Zij zijn de zij-instromers. In 2022 hebben we daar al een tekort van 1.275 mensen en in 2025 is dat opgelopen naar 2860. De rest van de instroom moet uit het regulier onderwijs komen, voornamelijk van de vmbo-opleidingen. Daar ziet MBA Nijmegen dat we in 2022 zo’n 2.600 instromers tekort gaan komen. In 2025 zal dat tekort oplopen tot 3.275. De grootste wervingsbehoefte is bij de monteurs. Die loopt op naar 15.740 monteurs in 2025. De jaarlijkse wervingsbehoefte aan nieuwe leerling-monteurs loopt op naar 2.865 in 2025.

Aantrekkelijke werkgever

De tekorten zijn niet specifiek hoog voor de installatiesector, zo stellen de onderzoekers. De oorzaak is vooral dat de gehele instroom in het vmbo terugloopt. De mensen die de komende jaren wél kiezen voor een loopbaan in de installatiesector hebben dus ruime keuze in werkgevers. Installatiebedrijven op hun beurt moeten nóg harder aan de bak om een aantrekkelijker werkgever te blijven of te worden. Ook wordt het nog belangrijker om te investeren in innovaties die de arbeidsproductiviteit verhogen en in het zelfredzamer maken van klanten.

Download het rapport Prognose werkgelegenheid in de Technische installatiebranche en instroom vanuit het onderwijs

handjes

Slim omgaan met tekort aan handjes

Wat doek je als het tekort aan vakmensen zo nijpend is dat het ten koste dreigt te gaan van je omzet. We vroegen het drie directeuren van installatiebedrijven. Zo investeert Martin Hoekstra van ST/Warmte in het allround maken van de mensen die hij wél in dienst heeft. Het leverde hem een omzetverhoging van 20 % op met hetzelfde aantal medewerkers. Jan van den Hoff van Van den Hoff Installatiebedrijf zet zijn mensen op een andere manier in, bijvoorbeeld door hen om te scholen en in te zetten op duurzamere technieken waarmee hij nog wel zijn omzet kan verhogen. Teake Damstra van Damstra Installatietechniek zoekt het vooral in een andere organisatie van het werk en is bezig met het opzetten van een eigen prefabfabriek om de arbeidsproductiviteit per werknemer die hij nog wél kan binnenhengelen te verhogen. Martijn Verspeek van Installatiebedrijf Verspeek vertelt in het artikel weinig last te hebben van een tekort aan vakmensen. 'Mensen melden zich bij mij spontaan aan om voor ons bedrijf te werken. Waarschijnlijk omdat wij iets speciaals doen waardoor we aantrekkelijk zijn voor mensen die in de installatietechniek willen werken.' 

Lees het complete artikel Slim omgaan met tekort aan handjes