EW06 Omslag 600
3 februari 2023

Actieplan Groene en Digitale banen goed ontvangen door techniekbranches

aanvalsplan groene banen.JPG

Vrijdag 3 februari presenteerde het kabinet het Actieplan Groene en Digitale banen. In dat plan kondigt het kabinet aan het personeelstekort te willen aanpakken samen met werkgevers en onderwijs. Dat is nodig om de kabinetsdoelen te halen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De techniekbranches zien tot hun tevredenheid dat veel suggesties uit de plannen die zij in november indienden onderdeel uitmaken van het kabinetsplan.

Het Actieplan past binnen de bredere aanpak van het kabinet om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De bewindspersonen Adriaansens (EZ), Jetten (Klimaat), Van Gennip(SZW), Dijkgraaf, Wiersma (Onderwijs) en Schouten (Armoedebeleid) willen er met het Actieplan voor zorgen dat een tekort aan technici er niet toe leidt dat het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 55-60% te reduceren in 2030 in gevaar komt.

Aanvalsplan Techniek onderdeel van Groene banen plan

De vijf technische branches en werkgeverskoepels die in november het Aanvalsplan Techniek aanboden aan de ministers zijn zeer positief over de gepresenteerde maatregelen van het kabinet om te zorgen voor meer groene banen in de techniek. Hun in november gepresenteerde plannen zijn een cruciaal onderdeel van de nieuwe aanpak van het kabinet om het tekort aan technici terug te dringen, zo schrijven zij in een gezamenlijke reactie.

Cruciaal voor technieksector en energietransitie

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland noemt het groene banenplan van het kabinet cruciaal voor de technieksector én voor de energietransitie. ‘We hebben veel meer technische vakmensen nodig om alle warmtepompen en zonnepanelen te installeren. Innovatieve energietechniek wordt bovendien steeds digitaler. We zitten dus óók te springen om ict’ers die nodig zijn voor een productiviteitsstijging in de branche en een versnelling van de verduurzaming.’

1 miljard

De brancheorganisaties kondigde bij de aanbieding van hun Aanvalsplan aan bereid te zijn de komende tien jaar 500 miljoen euro te investeren. Zij vinden het buitengewoon goed nieuws dat het kabinet de investeringen van de brancheorganisaties voor het Aanvalsplan wil verdubbelen.
Kritiek is er ook nog. De organisaties vinden het een gemiste kans dat er weinig aandacht is voor introductie van een succesvolle vakkrachtenregeling zoals Duitsland die heeft. Zeker ook omdat het volgens het kabinet steeds lastiger wordt om technici uit andere Europese landen te verleiden om in Nederland te werken. Ook in andere landen is namelijk  sprake van schaarste aan technici en vergrijzing.

Lees ook:

Aanvalsplan Techniek

In november 2022 presenteerden Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Metaalunie, FME en WEENB samen met de werkgeverskoepels het Aanvalsplan Techniek aan het kabinet. Uitvoering van dit plan moet onder meer zorgen voor meer arbeidsbesparende (proces)innovaties, een cultuurverandering in de techniek met meer aandacht voor behoud van technici, 1.000 extra hybride docenten en een compleet nieuw arbeidsmarktsysteem om mensen te laten instromen en behouden (de zogeheten Gouden Poort) Een 10-jarig leer-, werk- en inkomensperspectief moet de techniek bovendien nog aantrekkelijker maken.