EW07 omslag 600
10 oktober 2022

Alliander leidt technici op in omgebouwd elektriciteitsstation

allianderBij een demonstratie tijdens de opening van opleidingslocatie Anklaar in Apeldoorn stellen 2 leerlingen een kabelveld veilig

Elektriciteitsstation Anklaar in Apeldoorn is omgebouwd tot oefenlocatie voor de technische opleidingen van Qirion. Sinds deze maand kunnen leerlingen hier sneller, zeker drie maanden korter, en veiliger hun basisopleiding krijgen.

Qirion is een dochteronderneming van energienetwerkbedrijf Alliander. De onderneming ontwerpt, bouwt en onderhoudt hoogspanningsnetten. Om aan de enorm groeiende vraag te kunnen voldoen heeft Qirion veel meer technisch geschoolde collega’s nodig. Hen opleiden vraagt veel tijd. Niet alleen van de leerlingen, maar ook van senior medewerkers die hen moeten begeleiden.

Oefenen onder veilige spanning

In het tot oefenlocatie omgebouwde elektriciteitsstation Anklaar in Apeldoorn zijn de eerste tien leerlingen inmiddels gestart. Omdat op Anklaar alleen veilige spanning staat (max 50 Volt AC en 110 Volt DC, wissel- en gelijkstroom) kunnen zij, onder begeleiding van een ervaren collega/docent, de praktijk zo realistisch mogelijk leren. Dat werkt beter dan gesimuleerde oefeningen doen op een hoogspanningsstation.

30 nieuwe technici per jaar

Op Anklaar kunnen jaarlijks ongeveer 30 nieuwe technici worden opgeleid voor de praktijk. ‘Het is hard nodig echt tempo te kunnen maken bij de uitvoering van het broodnodige werk aan de netten’, zegt  Marlies Visser van de Raad van Bestuur Alliander. ‘Voorheen was het voor onze technici-in-opleiding wachten tot zich ergens een probleem voordeed zodat ze konden leren hoe dat te fiksen. Op deze oefenlocatie bootsen de docenten elke op te lossen situatie uit de dagelijkse praktijk na’, zo schets Visser het voordeel van de nieuwe opleidingslocatie.

Demonstraties

Tijdens de feestelijke opening van de oefenlocatie gaven docenten en leerlingen samen drie demonstraties. Dat betrof het veiligstellen van een 50kV kabelveld, het plegen van onderhoud aan een vermogensschakelaar (VS)en het veiligstellen in een 10kV installatie. Ook werd gedemonstreerd hoe leerlingen daarbij ondersteund worden door een HoloLens. Die projecteert instructies via filmpjes, 3-D modellen en foto’s, zodat leerlingen nog echter kunnen oefenen.

Alliander hoopt door het sneller opleiden van technici sneller de aanpassingen aan de energienetten te kunnen versnellen en deze klus samen met haar aannemers en installateurs te gaan fiksen voor Nederland.