EW06 Omslag 600
31 augustus 2021

Bundeling technische kennis bevordert gezond binnenklimaat

Platform Binnenklimaattechniek

Oprichting Stichting Binnenklimaattechniek-webDe oprichters van de Stichting Binnenklimaattechniek; vlnr Remi Hompe, John Lens en Wietse Walinga

Met de oprichting van de Stichting Binnenklimaattechniek bundelen de initiatiefnemers; TVVL, Binnenklimaat Nederland en kennisplatform Smart Workplace de gefragmenteerde technische kennis en informatie die nodig is voor het realiseren van een gezond binnenklimaat.

Het online platform www.binnenklimaattechniek.nl biedt professionals in de utiliteitssector alle benodigde hulpmiddelen om op duurzame wijze gezonde gebouwen tot stand te brengen. Door deze bundeling ontstaat hét kennisplatform voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van binnenklimaatinstallaties.

Licht, geluid, ventilatie en klimaat

Een gezond binnenklimaat gaat over licht, geluid, ventilatie en klimaat. Deze vier aspecten moeten voor de gebruiker optimaal zijn, willen we het binnen als prettig ervaren. Bovendien zijn goed onderhouden en ingeregelde installaties noodzakelijk om het comfort én de gezondheid van eindgebruikers blijvend te garanderen.

Prestaties waarborgen

Voor al deze onderwerpen biedt Binnenklimaattechniek tools en informatie; kennis die de professional kan gebruiken om de prestaties van klimaatinstallaties te waarborgen. Zo bevat het kennisplatform handige publicaties, instrumenten, checklists en kwaliteitstandaarden, waaronder de nieuwe update van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Ook is het platform de centrale vraagbaak voor alle professionals in de utiliteitssector; ontwerpers, vastgoedbeheerders, woningcorporaties, adviseurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, toezichthouders en vertegenwoordigers van de overheid kunnen hier met hun informatiebehoefte terecht.

Bekijk het platform op: www.binnenklimaattechniek.nl

remijohnwietse.JPG

De initiatiefnemers

 

Remi Hompe (Binnenklimaat Nederland):

‘We willen meer zijn dan enkel een website. We breiden uit naar een écht platform, waarop meer partijen kunnen aanhaken, kennis kunnen ontwikkelen, webinars organiseren en opleidingen verzorgen.’

 

John Lens (TVVL):

‘De samenwerking met Binnenklimaat Nederland en Smart Workplace heeft als doel om alle professionals te faciliteren vanuit één platform.’

 

Wietse Walinga (Smart Workplace):

‘Een gezond binnenklimaat is een recht voor iedereen. De stichting zal de komende jaren een grote bijdrage leveren aan de bewustwording, kennisdeling en het beschikbaar stellen van middelen om dit te bereiken.’