EW04 Omslag 600
8 december 2021

Domper voor Brabantse warmtetransitie

plaatje bodemenergie.JPG

Een domper voor de Brabantse warmtetransitie noemt brancheorganisatie Bodemenergie het Regionaal Water- en Bodemprogramma (RWP) waarmee de Provinciale Staten vrijdag 3 december akkoord gingen. Ondanks flink aandringen van voorzitter Frank Agterberg gingen de Statenleden met 46 tegen 4 akkoord met het RWP.

In het RWP staat omschreven hoe de provincie, samen met haar strategische partners zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties, industriële verbruikers en land- en tuinbouworganisaties, werkt aan klimaatadaptatie, veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem.

Sabotage van duurzaamheidsplannen

Het Programma gaat betekenen dat er vergaande beperkingen worden opgelegd voor het aanleggen van bodemenergiesystemen. ‘Tot grote teleurstelling van de bodemenergiebranche’, reageert Frank Agterberg, voorzitter van de brancheorganisatie Bodemenergie. ‘Brabant saboteert hiermee haar eigen duurzaamheidsplannen. Onnodig, want met de omschrijving van het RWP verspreekt de provincie zich’, vindt Agterberg. ‘Bodemenergie is geen VERbruiker maar een circulaire GEbruiker: het effect op bodem en grondwater is in principe nihil. Provinciale Staten negeert, evenals de ambtenaren en Gedeputeerde Staten dat al hadden gedaan in de totstandkoming van het plan, de veelheid aan wetenschappelijk bewijs uit onafhankelijke onderzoeken van onder andere KWR en TNO dat de risico’s ‘zeer beperkt’ zijn.’

Bonafide spelers de klos van aanscherping regels

Hoewel er best vertrouwen is bij de Brabantse overheid dat de risico’s zeer klein zijn bij het naleven van de wettelijke regels wensen de bestuurders de techniek volgens Agterberg af te rekenen op eventuele spelers die die regels slecht volgen. ‘En dat doen ze door de regels aan te scherpen. Het resultaat van dit besluit is nu dat er voor bonafide spelers in de bodemenergiesector in grote delen van de provincie geen business case meer is voor de techniek. Er mag namelijk niet meer diep genoeg worden geboord.’

Domper voor verduurzaming

Agterberg noemt het een domper voor zijn leden die hun Brabantse business flink zien afnemen. ‘Maar vooral een domper voor Brabantse gemeenten en eigenaren van woningen en ander vastgoed die door het besluit een veelbelovende, kosteneffectieve en comfortabele duurzame techniek wordt ontnomen, aldus Agterberg.

Laatste poging

De brancheorganisatie gaat nog wel een laatste poging doen om de Provincie alsnog op andere gedachten te brengen. ‘De aangescherpte regels dienen nog in de nieuwe Omgevingsverordening te worden vastgelegd in februari 2022. Wij zullen nog flink aan de bel trekken om Noord-Brabant alsnog te doen inzien dat zij een inschattingsfout aan het maken is met grote negatieve gevolgen voor de Brabantse warmtetransitie’, aldus Agterberg.

 

Lees ook:
- Brabant dreigt bodemenergie wettelijk onmogelijk te maken