Omslag_EW05 600
30 maart 2023

Doorwerken zonder formele CO-certificering

cv ketel

Sinds 1 april mogen bedrijven die niet CO-gecertificeerd zijn niet meer werken aan gasinstallaties. Voor bedrijven die weldegelijk zijn gekwalificeerd, maar door capaciteitstekort bij CI’s er nog niet in geslaagd zijn de formele certificering binnen te halen, zijn voorwaarden opgesteld om toch door te werken zonder formele certificering.

Niet gecertificeerd zijn betekent dat een bedrijf ook nog niet zichtbaar is in het CO-Vrij register van de overheid. Het kan dus voorkomen dat klanten het installatiebedrijf of rechtstreeks de monteurs hierop aanspreken. Brancheorganisatie Techniek Nederland heeft in nauw overleg met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) voorwaarden opgesteld om te zorgen dat deze bedrijven wél door kunnen werken.

Voorwaarden

De handhavende instantie BWT is het eens met Techniek Nederland dat iedereen er bij gebaat is dat bedrijven die nu nog op wachtlijsten van certificerende instellingen (CI’s) staan, hun gastechnisch installatiewerk onder voorwaarden moeten kunnen blijven uitvoeren. Samen hebben zij voorwaarden opgesteld waaronder ondernemers hun werkzaamheden in de periode 1 april – 1 juli kunnen voortzetten zonder formele certificering.

Bij de ondernemers die in de laatste fase van certificering zijn, zal worden geadviseerd geen handhaving toe te passen als:

  • er een offerte is opgevraagd en opdracht gegeven is aan een CI voor certificering;
  • een overeenkomst is afgesloten met dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is);
  • de monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie;
  • de monteurs gekalibreerde meetapparatuur gebruiken;
  • er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

De komende periode blijft Techniek Nederland in overleg blijven met de CI’s om te monitoren of de wachtlijsten de komende maanden daadwerkelijk worden weggewerkt. Mocht het in de aanloop naar 1 juli nodig blijken, dan zoekt de brancheorganisatie naar nieuwe passende oplossingen met betrokken partijen.

Kijk op de website van BWT voor meer informatie over de strikte voorwaarden om na 1 april door te mogen werken zonder CO-cedrtificaat