EW06 Omslag 600
2 augustus 2022

E-learning module voor bepalen maximaal geluid warmtepompen

geluid warmtepomp.JPG

Om vooraf te bepalen of het maximaal geluid van een buitenunit van warmtepompen en airco’s minder is dan wettelijk is toegestaan ontwikkelde advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT een rekentool. Om installateurs te helpen ontwikkelde Aeres een gratis e-learning module die installateurs stapsgewijs helpt bij het invullen van de rekentool.

Sinds 1 april 2021 gelden er geluidseisen voor buitenunits van warmtepompen en airco’s bij percelen met een woonfunctie. Installateurs moeten u vooraf controleren of het maximaal geluid van de geselecteerde buitenunit minder is dan wettelijke gestelde eisen. Op basis van een akoestische berekening kunnen zij aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseisen.

Stapsgewijs door de rekentool

De rekentool is een Microsoft Office Excel sheet en geeft na invoering van verschillende coördinaten een eenvoudige grafische weergave van de situatie en berekent het maximaal geluidsvermogen. Naar aanleiding van vragen van installateurs over de complexiteit van deze rekentool is een e-learning module ontwikkeld, waarbij wordt gekeken naar een aantal veel voorkomende situaties uit de praktijk. Stapsgewijs wordt u geholpen bij het invullen van de rekentool. Daarnaast wordt in de module een toelichting gegeven over de begrippen bij geluid.

Lees ook: Rekentool helpt bij ontwerp buitenunits

De e-learning module is tot stand gekomen door samenwerking van NVKL, Techniek Nederland en Vereniging Warmtepompen. De module is vrij beschikbaar via www.nvkl.nl/rekentool/ .