EW07 omslag 600
6 oktober 2023

(Hoger) salaris en bereidwillige werkgever belangrijk voor overstap naar techniekbaan

techbarometer ROVC

Werknemers in de installatiesector geven hun baan een 8,1. Dit beleefde werkgeluk is de basis voor de arbeidsmarktcampagne die Techniek Nederland onlangs startte om zij-instromers te bewegen de overstap naar de techniek te laten maken. Onderzoek van ROVC wijst echter uit dat 37% van de werkgevers in de techniek solliciterende zij-instromers maar lastig vindt. Bovendien hikken veel potentiële zij-instromers aan tegen het matige salaris dat technische bedrijven kunnen of willen bieden, zo blijkt uit onderzoek dat Panel Inzicht uitvoerde onder 2000 Nederlanders.

De strijd om de schaarse werknemer is hard. Techniek Nederland zet het kunnen bieden van een ‘leuke’ baan in de onlangs gestarte arbeidsmarktcampagne in als aanmoediging voor zij-instromers te kiezen voor een overstap naar de installatiesector. Volgens de TechBarometer van technisch opleider ROVC Techniek Nederland blijken echter lang niet alle werkgevers de nieuwe instromers met open handen te ontvangen. Een op de drie technische bedrijven (32%) geeft aan zich te ergeren aan vakonbekwame sollicitanten. Drie op de tien (29%) schrijven sollicitanten zonder de juiste diploma’s daarom gelijk af. De reden? Ruim een kwart (27%) vindt dat het inwerken van zij-instromers meer kost dan het oplevert.

Werving zij-instromers

ROVC deed haar onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. De terughoudendheid wat betreft het aannemen van zij-instromers blijkt uit het percentage van slechts 44% dat zich zegt actief in te zetten om meer zij-instromers te werven. Dat terwijl het aantal openstaande vacatures bij technische bedrijven anno 2023 zelfs is toegenomen met maar liefst 45 procent. Acht op de tien HR-beslissers denkt de komende vijf jaar nog een tekort aan technisch personeel te hebben.

Tijdelijke investering

Volgens John Huizing, directeur van ROVC, weten veel techniekbedrijven niet hoe ze zij-instromers efficiënt kunnen inzetten. ‘Dat is zonde, want inwerken van onervaren personeel hoeft absoluut geen langdurig of ingewikkeld proces te zijn. Bij begeleid leren op de werkplek begeleidt een ervaren vakman de startende technicus bij alle aspecten van leren op de werkplek: van instructie tot reflectie. Dit vergt weliswaar een tijdelijke investering, maar het levert uiteindelijk veel meer op: in eerste instantie een functioneel inzetbare medewerker, dat wil zeggen iemand die routinematige taken kan overnemen. En na de inwerktijd zelfs een duurzaam inzetbare medewerker.’

zou-je-jouw-huidige-baan-inruilen-voor-onderstaande-banen-als-dat-beter-zou-betalen-dan-jouw-huidige-baan-

Hoger salaris

Dat ook de hoogte van het salaris een rol speelt bij de beslissing om over te stappen naar de bouw, blijkt uit het onderzoek dat marktonderzoeksbureau Panel Inzicht deed onder 2000 Nederlanders.  Daaruit bleek dat een derde van de werkende Nederlanders zijn huidige baan zou inruilen voor een baan in de bouw als dat meer loon zou opleveren. Onder mannen is dit zelfs bijna de helft. Vooral werk als elektricien of timmerman spreekt veel Nederlanders wel aan. Een op de vijf ondervraagden zou zijn of haar huidige baan daar best voor willen inruilen. Zo’n vijftien procent ziet zichzelf ook wel schilder worden of bijdragen aan de energietransitie door zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen te installeren.

Minder kans op burnoutklachten

Uit het onderzoek van Panel Inzicht kwam ook naar voren dat werknemers in de bouw aanzienlijk minder vaak te kampen hebben met burnoutklachten. ‘Slechts’ 15 procent van de werkenden in deze sector heeft hier last van. Enkel in drie van de 21 door het CBS onderscheiden branches ligt dit percentage lager. De technieksector zou deze uitkomst kunnen benutten als driver voor potentiële zij-instromers om te switchen naar een techniekbaan.

Werken in loondienst geen vetpot

Volgens Marco Schuurman, eigenaar van Slimster.nl dat opdracht gaf voor het onderzoek, wijzen de resultaten uit dat het goed zou zijn eens kritisch te kijken naar de beloning van technische beroepen. ‘Zzp’ers in de bouw verdienen weliswaar vaak uitstekend, maar in loondienst is het doorgaans geen vetpot. En dat terwijl we de komende decennia in de bouw simpelweg handen nodig hebben. Kijk alleen al naar de woningnood en de energietransitie. Zo moeten er de komende vijf jaar mogelijk 1,4 miljoen warmtepompen worden geïnstalleerd.

Lees ook:

Internationale Dag voor Fatsoenlijk Werk

Vergelijkingssite Slimster gaf Panel Inzicht opdracht onderzoek uit te voeren in het kader van de Internationale Dag voor Fatsoenlijk Werk. Deze dag wordt jaarlijks gehouden op 7 oktober. Fatsoenlijk werk wordt door de VN gedefinieerd als ‘productief werk dat een eerlijk inkomen oplevert, rechten en sociale bescherming biedt, en duurzame economische groei ondersteunt.’ Met name dat laatste zou, naast de financiële component, mensen die nu een baan hebben met maar weinig maatschappelijke meerwaarde kunnen overhalen om de stap naar de bouw te zetten.

Lees alle resultaten op Hoger salaris lokt een op drie Nederlanders naar de bouw