Omslag_EW05 600
16 oktober 2023

Energieprestatie en milieuprestatie moeten in één integrale duurzaamheidsnorm

MPG- en Beng-norm in elkaar schuiven

MPG-score

Minister Hugo De Jonge (Wonen) wil de bestaande milieuprestatie-eis voor gebouwen aanscherpen. Dat schrijft hij op 4 oktober in een brief aan de Tweede Kamer. Techniek Nederland plaatst grote vraagtekens bij de haalbaarheid en de effectiviteit in de praktijk. Milieuvriendelijker bouwen botst vaak met de eis om ook energiezuiniger te bouwen. De brancheorganisatie pleit op haar website daarom voor een integratie van de MPG-norm en de Beng- norm.

Naast de eisen die aan de energieprestatie van gebouwen worden gesteld in de BENG-norm, bestaat er ook een milieuprestatie-eis voor woningen en gebouwen, de MPG-norm. Hiermee wordt berekend in hoeverre de gebruikte materialen het milieu belasten. Met de aangekondigde aanscherping van de MPG-norm wordt het voor installaties steeds lastiger om aan beide normen te voldoen.

Milieuprestatie versus energieprestatie

Zo zijn duurzame energieopwekkende installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen nodig om de BENG-norm te halen. Maar de materialen in deze installaties scoren minder goed als het gaat om de milieueisen van de MPG-norm. De aangescherpte MPG-eis voor woningen naar 0,5 en voor nieuwe kantoren naar 0,85 zet daarom het ontwerpproces nog meer onder druk dan voorheen.

Er zijn nog geen bamboe waterleidingen

Voor installaties geldt, in tegenstelling tot bouwmaterialen, dat er weinig tot geen duurzame alternatieven zijn, zoals biobased materialen. Houten zonnepanelen of waterleidingen van bamboe bestaan immers niet. Vanwege de paradox tussen energieprestatie en milieudruk en de beperkte keuzevrijheid bij installaties pleit Techniek Nederland voor het ontwikkelen van één integrale duurzaamheidsnorm voor de gebouwde omgeving, waarin de energieprestatie en de milieubelasting integraal wordt berekend.

Stappen in goede richting

De minister zet volgens Techniek Nederland met zijn beleid wel een paar stappen in de goede richting. Zo is hij van plan om het lokaal kunnen afwijken van energie- en milieuprestatie-eisen aan banden te leggen. Dat zorgt in ieder geval voor dezelfde eisen in elke regio. Bovendien heeft de minister het advies van de brancheorganisatie overgenomen om niet vooruit te lopen op Europees beleid door ook nog eens een CO2-norm te introduceren voor de productie en constructie van bouwmaterialen. ‘We gaan dus niet van 2 naar 3 verschillende normen, wat de bouwpraktijk nog ingewikkelder maakt’, aldus Techniek Nederland.

MPG-score kaderBij de berekening van de MPG-score weegt het aandeel van de installaties in een gebouw zwaar mee.

Energiezuinig bouwen botst met milieuvriendelijk bouwen

De Milieu Prestatie Gebouwen-berekening is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw. Het aandeel van de installaties in een gebouw weegt daarbij zwaar mee; steeds zwaarder naarmate de overheid de maximaal toegestane MPG-score verder verlaagt. Ook blijken milieuprestaties en energieprestaties elkaar bij sommige ontwerpen in de weg te kunnen zitten. Lees het artikel ‘Energiezuinig bouwen botst met milieuvriendelijk bouwen (ew-installatietechniek.nl) in het vakblad E&W.