EW06 Omslag 600
26 juni 2023

Hybride: 'Verduurzamen met de handrem erop'

Hybride ‘believers’ leggen hun horizon op 2030 in plaats van op 2050

rudyRudy Grevers (Alklima Mitsubishi Electric)

‘Verduurzamen met de handrem erop’, zo noemt Rudy Grevers de keuze voor een hybride warmtepomp. ‘Natuurlijk kun je veel gas besparen, daarvoor hadden ze het onderzoek niet hoeven uit te voeren.' De manager woningbouw van Alklima doelt op de fraaie resultaten van het Demonstratieproject Hybride Warmtepompen. 'Het gaat erom dat de hybride believers hun horizon niet ver genoeg leggen. Die moet niet in 2030 liggen, maar in 2050. En dan kom je tot heel andere keuzes.’

Met stijgende verbazing nam Rudy Grevers, manager woningbouw van Mitsubishi Electric-importeur Alklima kennis van de uitkomsten van het Demonstratieproject Hybride Warmtepompen’. De resultaten werden op 21 juni gepresenteerd tijdens het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’ in Tivoli Vredenburg. Met een hybride warmtepomp bespaar je gemiddeld tot 75% op het gebruik van gas en met de 1000 euro die je per saldo bespaart op je energierekening, kun je de investering binnen enkele jaren terugverdienen.

Grevers vindt het onbegrijpelijk dat volledig wordt voorbijgegaan aan een oplossing die de energietransitie nog veel meer kan versnellen: de all-electric warmtepomp.

Maar een hybride warmtepomp is eenvoudig te installeren en niet duur. Dat is toch anders voor een all-electric?

‘Ik ken de verhalen. Voor all-electric zou je volledige huis op de schop moeten. Alles wordt bizar complex voorgesteld. Maar dat is onzin. Er worden belemmeringen opgeroepen voor all-electric die enorm overtrokken zijn. Ik krijg een flashback van 10 jaar geleden toen in nieuwbouwprojecten geleidelijk steeds meer lucht-waterwarmtepompen werden toegepast. Toen kregen wij als aanbieder van all-electricoplossingen precies dezelfde verwijten voor de voeten geworpen: Wacht maar tot het koud is! Wacht maar tot je warm tapwater moet produceren en wacht maar totdat alle systemen in de wijk gelijktijdig aan staan. De trafohuisjes zouden eruit vliegen en het elektriciteitsnet zou de piekbelasting niet aankunnen. En het geluid van de warmtepomp zou onhoudbaar zijn voor de buren. Het is allemaal onzin gebleken. Onze lucht-waterwarmtepomp werkt ook gewoon bij -10 ℃. Zelfs bij deze voor Nederlandse begrippen zeer lage temperatuur haalt die nog steeds een COP van 2,84. Het vermogen dat de warmtepomp levert, blijft overeind en je kunt ook gewoon warm tapwater produceren. We zijn nu 10 jaar verder sinds Alklima de ‘Road to all-electric’ is ingeslagen en marktcijfers in het trendrapport Warmtepompen geven aan dat de lucht-waterwarmtepomp de meest toegepaste verwarmingstechniek is in de nieuwbouw.’

Kiezen voor hybride is uitstelgedrag

Kiezen voor hybride is uitstelgedrag, vindt Grevers. ‘Het is een oplossing om de doelstellingen voor 2030 te halen, maar tegelijk een oplossing die het halen van de doelstellingen voor 2050, namelijk 100% CO2-neutraal, belemmert.’ Grevers wijst op Outlook 2050, de visie op een klimaatneutraal energiesysteem die een onafhankelijk Expertteam in opdracht van het ministerie van EZK dit voorjaar presenteerde. ‘Het team is heel duidelijk. Het is nodig om te sturen op maximale elektrificatie, de energievraag af te stemmen op het aanbod en op een klein maar noodzakelijk deel andere CO2-neutrale energiedragers in te zetten.’ Met dat laatste wordt gedoeld op waterstof en groen gas, verduidelijkt Grevers. ‘Waterstof is een interessante energiedrager voor de industrie en groot transport, zo is ook te lezen in Outlook 2050, maar de reguliere woningbouw wordt geëlektrificeerd.’

Met een hybride trap je echt op de rem

Met hybride trap je echt op de rem, vindt Grevers. ‘Het is een pad dat traditionele ketelfabrikanten inzetten omdat ze bezig zijn met een inhaalslag om over te stappen op all-electricoplossingen. Die inhaalslag kost tijd en dus omarmen ze de hybride aanpak en prakken ze tot 2030 nog even een paar miljoen ketels de markt in. Die ketels moeten we, samen met de hybride warmtepomp, dus na 2030 alsnog allemaal weggooien. Ik vind dat een ongelooflijke en onaanvaardbare verspilling van grondstoffen voor een oplossing om de tussendoelstelling van 2030 te halen. Waarom steken we die grondstoffen en niet te vergeten de beperkte menskracht die we hebben om de energietransitie te bewerkstelligen, niet in een oplossing waarvan je géén spijt krijgt en die 100 % duurzaam is?’

Misschien omdat het elektriciteitsnet dat nu al overbelast is, met elektrische warmtepompen zal bezwijken?

‘Het tegendeel is waar. Het grootste probleem voor netbeheerders in de komende jaren is om voor voldoende capaciteit te zorgen om het steeds groter wordende aanbod van groene energie in te voeden. Ik geef je op een briefje dat iedereen die zonnepanelen op het dak heeft over niet heel lange tijd geconfronteerd gaat worden met de afbouw van de salderingsregeling. Over 2 jaar zegt de leverancier: ik hoef jouw stroom niet meer in de zomer, want mijn netwerk zit vol. Heb je een all-electric warmtepomp die, in tegenstelling tot een hybride warmtepomp, wél warm tapwater kan produceren, dan ga je op die momenten het net juist ontlasten. Mensen die nu voor hybride gaan, zitten straks met een overschot aan elektra opgewekt via pv-panelen waar ze niks mee kunnen. Met een all-electricoplossing is het juist andersom: door op die momenten met lage of zelfs negatieve prijzen tapwater te gaan maken, ga je zelfs geld verdienen met een dynamisch tarief. Een geladen boiler en geld toe!’

Dit artikel is voor het laatst geüpdated op 28-6: 16.05 uur

Lees ook:

Vattenfall verlaagt vanaf augustus terugleververgoeding

Grevers waarschuwt in zijn reactie voor leveranciers die geen overtollige stroom meer zullen afnemen om hun netwerk te ontlasten. Vattenfall maakte onlangs juni bekend dat het vanaf 1 augustus 2023 nog maar 8 cent gaat betalen in plaats van de huidige 17 cent voor stroom die klanten terugleveren. In de Telegraaf zegt een woordvoerder van de energieleverancier dat de huidige terugleververgoeding veel hoger is dan de werkelijke waarde van de teruggeleverde energie.