EW06 Omslag 600
13 december 2022

Installateur belangrijk bij netinpassing en opslag zonne-energie

Handreiking energieopslag en netinpassing.JPG

De impact van files op het elektriciteitsnet is groot. Overheid en netbeheerders zetten alle zeilen bij, maar kunnen de hulp van zonnestroominstallateurs heel goed gebruiken. De markt verwacht een professioneel advies van installateurs bij het ontwerp en de installatie van zonne-energiesystemen. RVO Nederland ondersteunt installateurs met een ‘Handreiking energieopslag en netinpassing’.

Veel installaties voor zonne-energie wekken op dezelfde momenten energie op. De netten raken op piekmomenten overbelast. Hierdoor kunnen sommige installaties niet meer worden aangesloten op het net of niet meer leveren aan het net. Voor initiatiefnemers van (hernieuwbare) energieprojecten is het daardoor steeds lastiger om hun projecten aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Kwalitatieve zonnestroomsystemen

De Handreiking van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geschreven door kennisinstituut Isso, staat vol met tips en oplossingen voor installateurs. De Handreiking biedt installateurs de laatste informatie over veilige, duurzame en kwalitatieve zonnestroomsystemen. Denk hierbij aan het begrenzen van het vermogen (passief en actief) bij zowel verbruik van elektriciteit als bij teruglevering van niet gebruikte elektriciteit aan het net. Ook geeft de Handreiking tips voor de installatie van energieopslag, zoals het aanbrengen van bescherming tegen overspanning of onbalans tussen fasen.

De publicatie van RVO is onderdeel van het vernieuwde handboek ‘Zonne-energie’ voor installateurs dat dit najaar is verschenen. DC-specialist Henry Lootens vertelt in E&W over de achtergrond en praktische inhoud van de Handreiking