Omslag_EW05 600
13 december 2022

Installateurs geven oude pompen een tweede leven

Circopomp sociale werkplaats 3

Circopomp, het circulair keteninitiatief voor pompen groeit hard. Na de lancering in april 2022 heeft het collectief inmiddels 180 inleverpunten voor pompen over heel Nederland. Ook het aantal aangesloten installatiebedrijven breidt zich snel uit.

Gezamenlijk daadwerkelijk impact maken en materiaalverspilling tegengaan, dat is het doel van Circopomp. Met inmiddels 180 inzamelpunten maakt Circopomp het de monteurs van installatiebedrijven gemakkelijk om bij te dragen aan het voorkomen van materiaalverspilling en daarnaast te voorzien in waardig sociaal werk.

1.900.000 kilo aan oude pompen

Jaarlijks belandt er 1.900.000 kilo aan oude pompen op de afvalberg en dat in een tijd van schaarste van grondstoffen en gas, waardoor lange levertijden ontstaan. In juni van dit jaar schreef E&W over dit initiatief Circopomp maakt alle ­circulatiepompen circulair (ew-installatietechniek.nl) waarvoor collectief oude ingezamelde pompen worden gesorteerd en een tweede leven krijgen als gereviseerd product of als grondstof voor een nieuwe pomp. Het keteninitiatief van 6 groothandels en 5 fabrikanten, voorziet in een doeltreffende en praktische oplossing waarbij ze zich richt op de monteurs om oude pompen in te leveren zodat deze een tweede leven kunnen krijgen.

Monteurs dragen graag steentje bij

Het beeld dat monteurs niet zouden geven om de wereld om hen heen of het milieu, is volgens Marco Pastoor volstrekt fout en achterhaald. De ketenregisseur en initiatiefnemer van het Circopompinitiatief ziet dat monteurs er juist op zijn gebrand dat hun kinderen het later minstens zo goed hebben als zij. ‘Zij dragen graag hun steentje bij aan het voorkomen van materiaalverspilling zolang dit eenvoudig en praktisch kan’, aldus Pastoor.

Mooi sociaal werk

Binnen de keten speelt Rotterdam Inclusief als sociaal arbeid- en mensontwikkelbedrijf een belangrijke rol. Hier worden namelijk alle verzamel- en sorteerwerkzaamheden van de oude pompen ondergebracht. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden hiervoor ingezet maar ook opgeleid om onder auspiciën van de fabrikanten in een later stadium oude pompen te reviseren.

In de buurt inleveren

Met meer dan 180 inzamelpunten door heel Nederland is het inleveren van oude pompen door monteurs snel en eenvoudig te doen na- of op weg naar een nieuwe opdracht. Maar er kan ook worden gekozen voor een eigen Circopomp inzamelpallet in de werkplaats, magazijn of op werklocatie.

Collectieve samenwerking

Het keteninitiatief wordt ondersteund door de vijf vooraanstaande pompfabrikanten (Biral, DAB, Grundfos, KSB en Wilo) en de zes landelijke groothandels (Plieger, Rensa, Solar, Technische Unie, Van Walraven  en Wasco), samen goed voor meer dan 85% van alle in Nederland geleverde circulatiepompen. Maar ook landelijke markleiders op het gebied van technische dienstverlening zoals  Equans, Bonarius, Unica, Van Dorp en Schouten Techniekgroep hebben zich aangesloten.

Oude circulatiepompen weggooien? Zonde!

Dankzij het nieuwe keten-initiatief Circopomp kunnen installatiebedrijven nu elke afgedankte pomp via elke groothandel inleveren. Het inleveren is merkonafhankelijk, dus alles mag in één bak. Circopomp sorteert de pompen en levert ze terug aan de fabrikant die vervolgens zijn eigen product weer geschikt maakt voor hergebruik. Circopomp is in april officieel van start. Installateurs die meedoen, dragen bij aan de ontwikkeling naar circulair bouwen, want de pompen zijn nog maar het begin.  Kijk hier voor meer informatie over de inzamellocaties

Lees het volledige artikel Circopomp maakt alle ­circulatiepompen circulair in E&W Installatietechniek