EW06 Omslag 600
24 augustus 2023

Installatiesector geeft aanbevelingen voor invulling verkiezingsprogramma’s

doekle

Op 22 november zijn de verkiezingen. Techniek Nederland legt nu alvast de lijntjes naar de politieke partijen die straks op het stembiljet staan, zo schrijft voorzitter Doekle Terpstra in zijn column in het vakblad E&W.

Lees nu al de column van Doekle Terpstra in de september-editie van E&W

Op belangrijke thema’s als energietransitie, ondernemerschap, circulaire economie en arbeidsmarkttekorten voorziet de brancheorganisatie de deelnemende partijen van 10 aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s die op dit moment worden geschreven.

1. Energietransitie

Zorg voor een duidelijk en consistent klimaatbeleid door de ingezette koers voort te zetten, te verbeteren en verder uit te bouwen met maximale focus op de uitvoering. Blijf daarbij in gesprek met betrokken partijen en werk samen om problemen op te lossen en van elkaar te leren om tot een optimaal resultaat te komen.

2. Normering Hybride Warmtepomp in 2026

Zet de lijn voort die is ingezet met het Actieplan Hybride Warmtepompen 2022-2024 zodat installatiebedrijven en fabrikanten weten waar ze aan toe zijn. Duidelijk beleid is nodig om noodzakelijke investeringen te kunnen doen om vakmensen op te leiden en genoeg installaties te produceren om de doelstellingen in het plan te kunnen halen.

3. ‘Ontregelen’

‘Ontregel’ de energietransitie. Houd de wet- en regelgeving in relatie tot de energietransitie kritisch tegen het licht en vereenvoudig deze waar mogelijk zodat installatiebedrijven hun werk beter, makkelijker en sneller kunnen doen zonder onnodige administratieve lasten. En integreer de BENG-norm (energieverbruik) en de MPG-norm (milieu impact materiaal) tot één duurzame norm voor de gehele bouwsector.

4. Kwaliteitsborging zonnestroominstallaties

Medewerkers van zonnepaneleninstallateurs (ook bij inleen en uitbesteding) moeten verplicht over een bewijs van aantoonbaar vakmanschap (Vakpaspoort Techniek) beschikken in relatie tot zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Handhaving op de naleving is belangrijk voor de borging van de installatiekwaliteit en de veiligheid bij het plaatsen van zonnepanelen.

5. Financiering van verduurzaming

Maak het makkelijker voor consumenten en bedrijven om verduurzaming van woning of pand te financieren, bijvoorbeeld door garantiestelling bij off-balance financiering of gebouwgebonden financiering. Daarvoor is het nodig voor de overheid om juridische regels aan te passen.

6. Verlaag werkgeverslasten

Herzie de bestaande WW en WIA-heffingen met als uitgangspunt het verlagen van de werkgeverslasten en door de premies lastendekkend vast te stellen.

7. Klimaatbudget

Maak het mogelijk voor werkgevers om duurzame maatregelen in de woning bij werknemers te stimuleren door een financiële bijdrage te verstrekken. Daarvoor dient de Werkkostenregeling (nu 1,18% boven een loonsom van € 400.000) vergroot te worden of een gerichte vrijstelling ingevoerd te worden.

8. Arbeidsmarktaanpak

De technische sectoren blijven hard werken en investeren in de uitvoering van het gezamenlijke Aanvalsplan Techniek. Het volgende kabinet moet onverminderd doorgaan met het Actieplan groene en digitale banen en hier minimaal het toegezegde budget voor behouden. Verder is het van groot belang dat gewerkt wordt aan het verstevigen van de basis voor het technisch onderwijs in Nederland. Het oormerken van structurele middelen voor implementatie van natuur- en techniekonderwijs in het PO en VO is heel belangrijk.

9. Tekort aan docenten

Versoepel de wetgeving op het gebied van bevoegdheden voor hybride docenten in het technisch beroepsonderwijs. Maak hybride docenten de norm om techniek onderwijs te bevorderen.

10. Toegankelijkheid Zero-emissiezones voor bedrijfswagens

Zorg bij het invoeren van zero-emissiezones in steden voor voldoende beschikbaarheid van elektrisch materieel en een werkende laadinfrastructuur, zodat ondernemers en hun werknemers die in het dagelijks werk afhankelijk zijn van hun bedrijfswagen (hun mobiele werkplaats!), ook in aanstaande zero-emissie zones, hun werk te kunnen blijven doen.