Omslag_EW05 600
2 mei 2024

Installatietijd (hybride) warmtepompen neemt af

Vraag uit de markt blijft achter

TDI-plaatje

De totale tijd die een installateur nodig heeft om een warmtepomp te plaatsen (van acquisitie tot oplevering) neemt af. Was dat bij de nulmeting eind 2022 nog 29 uur voor een hybride warmtepomp; inmiddels is dat gedaald naar 26 uur. Voor een all-electric warmtepomp daalde dit van 38 naar 33 uur. De tijdwinst is vooral behaald in het voortraject en nog niet bij de installatietijd. Dat blijkt uit een meting van de Stichting Team Duurzaam Installeren.

Team Duurzaam Installeren (TDI) is een stichting met 10 gerenommeerde installateurs die zich bij de oprichting in januari 2022 ten doel stelden om binnen 4 jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra per dag te verhogen. Het consortium ligt op koers om die versnelling te realiseren, zo blijkt uit een jaarlijks benchmark-onderzoek. In het onderzoek beantwoordde de deelnemende installateurs vragen over personeel, installatietijd, volume en verwachtingen. De urenwinst blijkt met name te zitten in het voortraject: advies, offerte en werkvoorbereiding. Effecten van de innovaties op het installatieproces zijn nog niet gemeten. ‘De stichting verwacht deze pas in de komende jaren te zien. ‘Die innovaties zijn we nu aan het ontwikkelen en testen’, zegt stichtingsdirecteur Maarten Hommelberg.

Vraag blijft achter

Gisteren werd bekend dat de vraag naar warmtepompen vanuit de markt achterblijft. De Vereniging Warmtepompen maakte bekend dat de verkoop van warmtepompen in het eerste kwartaal van 2024 achterblijft bij de verwachtingen. Die trend ziet TDI ook. ‘Woningcorporaties leggen op dit moment meer de focus op het verbeteren van het energielabel en minder op investeringen in hybride warmtepompen’, analyseert Hommelberg. Of de versnelling er alsnog zal komen hangt volgens hem voor een belangrijk deel af van de normering die de overheid voorbereidt om vanaf 2026 hogere eisen te stellen aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. ‘Hybride of all-electric warmtepompen liggen dan voor de hand als optie. Maar de verplichting geldt alleen voor grondgebonden woningen waarbij de terugverdientijd korter is dan 7 jaar. Er zijn met andere woorden veel uitzonderingen en er is ruimte voor discussie’, aldus Hommelberg.

Stroomlijnen en versnellen

Ondertussen treffen installateurs de voorbereidingen om een volumegroei probleemloos aan te kunnen door de installaties te stroomlijnen en te versnellen. Hommelberg: ‘Op dit moment is er geen probleem qua arbeidskrachten of volume. Het einddoel staat ook nog steeds overeind, blijkt uit de volumeverwachting voor 2026. Het gemiddeld per TDI installateur afgegeven volume voor 2026 ligt nog steeds op 10.000 (hybride) warmtepompen, circa 500 per werkdag.

Lees ook:

2023 was recordjaar voor warmtepomp

In 2023 werd - ondanks een lichte terugval in 2024 - een record aantal van 150.000 warmtepompen verkocht. Met dit aantal had de warmtepomp in 2023 een marktaandeel van 30%. Het ging om ruim 40 duizend geleverde (all-electric) warmtepompen in de nieuwbouw. In de bestaande bouw verdubbelde de verkoop van warmtepompen van ruim 50 duizend naar bijna 110 duizend, waarvan de helft hybride. De groei ging voor het eerst ten koste van de verkoop van stand-alone gasketels dat in 2023 spectaculair daalde van 425.000 naar 300.000.